#0129: Stora Biografteatern

1 älgjäåååååå333äåååågåååååååågåååååäåå  

 

 

 
  

år:
9 bål: f
f :MX . 
I 

är namnet på ettstort spännande

,fQE
än
nu
än
än
nu
In
n
nu
In
än
n.
ä
ä

IW Frul Grundys häst. Siiziäiiäås,

ochxytterst hjärtgripande drama

 Heltimmasskådespel 12 akt. och 59 avd.

nnnnnnnnnnnnnnnnnvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnä

 Mm och en som vill seh nagot värkligt sevim ochstorslnget besöka
  Stora Ä
Biografteatern   i

Ton-sd., Fred., Löji-d. och Söndag.

answndig beskrivning fås i lokalen.

 

 

Barn äga e" tillträde.

 

"8,V4YV

J

tf
få

- v (AN v  vrfv W v (AX v  va
w ..fAN,..nöw, .möw,
älmstad 191 , Carl G. Seger inds Tryckeri.

A
:f

 

www

I
w

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain