#0122: Stora Biografteatern

20:de århundradets

märkligaste nyhet! N

 

 

 

 

3. X i?

Spionens diid

eller

 

 

 

Nu har det kommit

det stora underverk inom biografien, som skall =
slå alla rekord och komma alla att häpna! "Den
stumma teatern" har med denna bild nått en r-
höjd, som den troligen varken kan eller behö- II
ver överstiga. ""

Målet är uppnått. Biogralien har segrat. Aldrig
har i utlandet en bild väckt ett sådant upp-
seende. Tidningarne skrevo långa artiklar om bil-
den, som förebådar en revolution inom biogralien

ll

 

 

 

 

 

 

 

Ewtranummer: .

Genom Paris-i trädgårdar.

Storslagen naturbild.

BÅBBERÅREN-

Kollosalt skrattretande.

 

 

Glöm ej att man På STORAN får njuta av mäktigI 
musik på fiol, klarinett, guitarr Och piano av4 

Br. Tognarelly och Fru Lander.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain