#0117: Stora Biografteatern

M

, h

tt

  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
  

 


1

s

d

 

 

io g rafiea
Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)
fr. o. m. Måndagen den, 17 t. o. rn. Onsdagen den 13 April.

 

EKLUND har kommit igen och uppträder

som musikalisk kcmiker samt med sin

Sväriar och

 

värmor.

Vem vill ej ämm en gång liiira ch se innom?

 

Nevaorks ridande polis.

Storstadsliv på andra sidan Atlanten.

 

ennes älsklingssan

 

i När tankens ljus släcktes.

De voro unga, båda två. Livet lag ljust framför dem.
Rikedom och lyx överflödade i det hem, som de för endast
några år sedan bildat och varest lyckan tycktes vilja bliva
bofast. da hon skänkte honom en liten dotter

Då korn olyckan M plötsligt, oväntat.

En dag, medan han uti parken kastade boll med sin
lilla dotter, satte sig hans hustru tanklöst på balkongens
rackverk, för att se Då. bollen vid ett kraftigt slag nar-
made sig henne, grep hon efter den, förlorade balansen och
störtar ned

Det är ett lik, som några minuter senare inbäres ihuset.

Dar ligger den unga modern som lik och mannen, fa-
dern - - w- det är som om något sprungit sönder inom
honom. Han gråter ej, rör sig knappast står blott och stir-
rar som efter något fjärran, han Vet ej vad. Gud har tagit
hans förstånd.

Ar äro gångna, många år. Den lilla Erna har vuxit
upp till en vacker ung kvinna, men som en skugga över
hennes liv står minnet av katastrofen och så den (lagliga

synen av hennes fader som bestandigt sitter på. samma plats
varest han såg sin hustru som lik. Dar sitter han och leker
med bollen - samma boll som vallade olyckan.

En dag tager Erna sin fastman med hem.

De hava vandrat genom rummen, hälsar på den van-
sinnige, som ingenting fattar och nu sitta de i Ivr-irdagsi-um-
inet, varest Erna på pianot spelar några sånger. Så spelar
hon tillfalligtvis moderns gamla sang, samma sång som moV
dern älskade och vilken hon strax innan olyckan spelade för
sin man,

en vansinniga rycker till, för första gången pålinanga
år visar han intresse för något omkring sig. Toncrna hava

väckt erinringar till liv från gångna tider då . . . . O Gud!
Hans hustru är ju död. Balkongen . . . . Han ihågkommer
allt och snyftande nedsjunker han i sin stol. Han har åter

fått sitt förstånd. Hans gamla mor, som står bredvid honom,
giver den unga flickan tecken att spela vidare. Och Erna
spelar. Tonerua klinga genom rummet liksom i jublande

I fröjd över att från vansinnets mörker hava räddat en sjal.

Whisky-I Smugg ana i Kentucky.

Spännande Amerikansk konstjilm.

Bilden visar oss en smugglare och hans hustru, vilka
leva lyckligt tillsammans, tills mannen bedåras av en annan
kvinna.

Plågad .av svartsjukans demoner angiver hustrun sin
man såsom anförare för de djärva Whiskysmugglarna.

Smugglaren gripes och måste utstå. sitt straff. Då han
bortföres giver han sin hustru en hatfull blick, som visar att

föRsTKLASSIG leUsIK.

Hinnaren om e. stel-tina; www-.mt

han förstår varifrån angivelsen kommit.

Då smugglaren uttjänat sitt straff och vänder tillbaka
till hyddan är han endast bestjälad av en känsla, hämd över
den kvinna, som lämnade honom åt fängelset och vanäran.
Hans hustru skall dö

Då. han går in i hyddan har han mordvapnet i handen

och . . välkomna till STOBAN och se slutet.

Klods Hans som polis.

Komiskt.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain