#0116: Biograf-Tournén Nordisk Biorama

51-3" j.

Biograf-Tournén 

rdisk Bier.

 

 

 

I IFörarisningar ai leirande (rörliga) bildar

terr-

PROGRAM: -

1. Kungliga kertegen i mur-gården. I 4. Fader Jöns önskar skilsmässa.
(Kemiskt). .
2. arie rdeinelte Historiskt drama i 9 aldelrr.) AW y kr
jvl :H (  b. låoms loätirekb känsier vaknade eller
rätteisarrs segrar (Lärorikt).

6. ge små ijufeame hänger man, de
slam få gå.

7. hillcms bad.
8. gBergsbesligl-ring i jälpema (Storslaget).

Vi få här en inblick i de äfventyrliga oeh lifsfarliga svårigheter
en bergbestigning i Alperna medför. Den, som ej i verkligheten sett
denna" bergskädja, "Schweiz stolthet", torde här få en verklig före-
ställning om dessa evigt snöklädda fjäll.

9. Glycklig kärlek (Drama).

 

 

 

 

 

1. Fäst i slott Trianon. 2. Mennett. 3. Lunch på gresmattan. 16" pappas fadelsedagsest  rolig)-
4. Blindboek. 5. Ett möte. G. Revolutionen stormar Bastiljen. 7.
Fångenskapen i templet. 8. Inför domstolen. 9. Sehavotten. i ll.  flst (Synnerligen uppmuntrande)
45. Gmkring Perl järlhur. 0 I
Bilder från det stora kriget mellan Japan och Ryssland. 120 Gashandlanden (Urkomlsk).

af Alllzd lydlzya oclz klara bilder! W

 

V På en föreställning ai 2 timmar risas alla här angifna bilder! i  I

Entré; . röra plats 50 öre, 2=öra plats 35 öre. Barn 20 öre. x! 4
.I I I) . I

Vörolsammast

E i i För Biograitournén Nordisk Biorama: Gus-I. Blomkvist I :1

Information

Title:
Biograf-Tournén Nordisk Biorama
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain