#0114: Biografen Fotorama

Ifliilliliililåll I 

I Förutom det utmärkta Bingrafpmgrammei

 

 

 

 

ef 5  ästupptfädand

 
 

   

 

af den berömda-e

é Buktalaren och Q Trol erikonstniuen

 . J hu S inbeck

-
N=r 1. Det humoristiska -1"1ukuretI I Nu- 4. Buktaleri;

Nzr 2. Tankeläsning. Utföresm.uanl.k0ri. - "DEN ULLE CUHN"

  

 

 

  
 
  
 
 
  
  
  
  
  

Publiken har rätt att själf medföra dylika. Det Stycke som måst roat
7
N=r 3. Undervisning i voltslagning. I publiken.

 
 

Ett-uttalande af "Sunds-I
vallsposten", där Muston-
besk senast uppträdt:

En enastående konst-
näa", är mr. John Stein-
beok, hvilken under (le
sonnsi fjorton (login-ne
m4 Ä "I sig i
lnogra toatei-n Olym ia
Sundsvall. Som huktala-
re, illusionisti och troll-
konstniil- är han en bland
de lniist- framstående och
hans dockor WAng-nsta",
GSKöponiokkapteneni", och
först. och främst G6Lille
Cohnw, få inför hans fe-
nomenala bnktnlarkonst"
fullständig-Hit". Som troll-
konstnär är han onppllnn-
"nen ooh han hm- afton
efter aIton väckt formlig1
entusiasm med Sina. väl-
lyokade trix i salong-s-
magi. Han är en konst-
när som ej kan beskrifvas,
han måste ses.

   
 
 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Uppträder dagligen i hvarje bföreställning kl. 7,-8, 9 och e. m.

OBS. .f Van 12:90 bzljellprzäer. OBS. l,

 

Halmstad 1911 . J. B. Moiiels Boktryokeri

Information

Title:
Biografen Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain