#0109: Stora Biografteatern

[nu

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

 

I D
s , o

 FönEsTÄIaNINGAR  wååååååa  E N T R n: 
2 oavbrutet från kl. 7 e. m.   lzsta plats 50 öre, 2:(lra plats i
i lSiista föreställningen börjar 5 i 35 öre, 3:dje plats 25 öre. 
 l. 9 e. m. ön helgdagar  V 2 Barn under 12 år 35 25 0.15 ö. 31
 6,10, 2 billighetsföreställ-   Billighetsföreställningarna å
 ningar kl. 3 0.4 e.m.  ,  25 och 10 öre på alla platser. 

 

 

1

-hem och börjar uppacka sina egodelar.

frn-r

fr. o..m. Måndagen den 10 t. o. m. Torsdagen den 13 April.
"0:-
EFTER DETHleLch BIFALL
MOLLERSKA SOLISTKAPELLET

SKÖRDADE FÖR SIN UTMÄRKTA MUSIK TILL BILDERNA, KOMMA DE ATT
SPELA ÄVEN UNDER DETTA PROGRAM.

Den lille Fransmnnnen Henri. uppträder som Dnlnlmitntör.
OBS! Sista dagarna han uppträder i Halmstad.

Vi behöva ej säga-något om honom ty alla som sett och hört honom7 kan säga att han är värd att
både höra och se.

i?
nl"
...t
wa]
n. C I
flnnlnnrd på en Dreatlnnnnht rum sjö. Mycketinnessanbnd.

Några nybyggare utsöker åt sig en plats för sitt nya
Några månader se-
nare få de besök av en indianhövding jämte tva följeslagare.
Nybyggaren sitter i. all vänlighet och samtala-r med indianen7
tills denne kommer fram med sitt ärende: att fria till nybyg-
garens dotter. Frieriet tillbakavisas med avsky och india-
nens gåva mottages ej. De övriga nybyggarna tillsamman-
kallas och indianen bortköres. Indianen ruvar nu på hamd
för attvedergälla den förödmjukelse som drabbat honom och

 arens dotter.

Spännande Amerikansk film.

utlovar en belöning till den som skaffar honom nybyggarens
dotter. En dag då. mannen ej äro hemma, smyga indianerna
sig dit, dödar vakten, tänder eld på huset samt tager Hickan
till fånga. Nybyggarna komma tillbaka och upptäcka helt
förfarande vad som skett. De sätta strax efter indianerna
och det lyckas dem att nedskjuta de flesta.

Endast han, som bar iiickan7 har klättrat upp på. en
klippa och hotar att döda henne om de komma närmare.

Välkomna och se hur det går.

     

 

38

lnnnnlnln n lnninlnnlnn
 Pierre Hervé.

 

land och Skånska Socialdemokraten säga.

 

Se för övrigt med stadens ledande tidningar, Hal- I

 

 

Liv för Liv.

Stort spännande drama från den franska
yrevolutionen. "unit-in färklnrnine-w

4

 

 

 

 

Som extrannmmer nen stora och spännande blldserien

Kärlek och Nihelism.

Muntlig förklarning.

 

n IllyckntAIIEÅK-W

...,.

l sista minut-en..

OBS.! 11l2 timmes program

 

. se" 1-  - era"

Halmstad 19!! Carl G. Segel-linda Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain