#0108: Stora Biografteatern

I  anordnas billighets och skratt- I

föreställningar med endast 15 öres inträde lör
äldre och 5 öre för barn.

PROGRAM

  llillli llll lllilrn n llllllrlii lllllllnlllll. H
1De trä modellerna aa Kärlek! kärlek! kärlek!

--- Mycket komisk.

 

 

 

2 Den hemska ritten. "tillsätt

g v s Illa söta, fästmö men de forsta. k sig uppmärksamma och nu
" Chicago kommer för att besöka honom, och strax gö- blir dar hv på farmen vars make varken
res sssss förberedelser till hennes mottagning. Alla. farmens fästmö ens hade drömt om.
"  " s" fina som mojligrI Hon kommer men be- Välkomna och se alla de lustiga upptå
st om Sam låtsar som hon ej ser de andra., de situationer som nu försiggår.

kymrar sig enda

IWIWIWIIAIIAMAMA

Uppträdande av den kände damimitatören

Herr Jean Lander.
med många roliga visor och kupletter.

3

MIJMJMIMIMJMIJMJ

Stackars Lehman är du framme nu igen?

4    Stackars Lehman de var mig en förskracklig en.

Hejdlöst skrattretande.

I llll lin lll null lll lllllll llllillli.

Endast 15 och 5 öres entré a alla platser.
Föreställningarna börjar i dag kl. 6, sista föreställningen börjar kl. lll.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain