#0107: Stora Biografteatern

ram. ettan. aa- anxvaa e, -waae- a


V
i l
e
ak
e; fr. o. rn. Måndagen den 13 t. o. m. Torsdagen den 16
57
1. 

 

tr Biografteatern

Storgatan 4-0,,(Huset intill Spritbolaget).

i

 

 

 

 

 Hawa-.rm W I .v I;

 

 

lä)
.

g
X

 
 
   

 

 

 

  

 

 Folkskadespel i 86 avdelningar e
med hen- PETER FJELSTRUPP i autuarauen. .

få lerra lill lar emaltaaila mel aterramle areee överallt.

1
Å.
ty
Å t
(ål-1 Dessutom uppträda de så omtyckta
R ll behöva ej särskillt reklamera för dem

 ty alla de stormande applåder som de i e
ca B a r förra programet fick säga mer än ord v 
R Absolut ny reportuar. Nya kostymer. 

vad publiken tyckte om dem.
 1 f r - fx A r i
 .maya wwwww

Hallhatad 1911, Gal-1 G. Segel-lind: Tryckeri.

I

 

Program med utförlig text fas utan avgift i lokalen.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain