#0105: Stora Biografteatern

Bland forntidsminnen
g och nutidskonst.

F)
.från
 in

gå, hemmet och har tagit den fattiga enkan, Ruths mo-

Dödens engel har nyss gått genom det lilla
i t w. 1 .. I .. 9
 v dei med sig, och den stackais foraldialosa far nu

 

 

ensam kämpa livets kamp.

 

 
 
  
 

i; uppdagat, och då sonen är rädd för följderna av sin
I onda gärning, lägger han sedlarna iRuths syarbete,
l I där man hittar dem, genast sändes hud till polisen.
I det ögonblick polisen kommer in, smyger

Ruth sig ut och skyndar hem, men då fabrikören

vet hennes namn och adress, förstår hon att hon

 

 frföljda oskulden 

Rörande och tilltalande linsskildring. Amerikansk Knnstlilin.

 Hon går nu ut för att söka arbete, och till slut
Å lyckas hon få en del sömnad. Glad går hon hem
då med arbetet, och då. hon har det färdigt går hon till
:så x affären med det för att få betalt. Hon kommer in
ka & på kontoret just som fabrikörens son, en utsvävan-.
 j. de man bönfaller sin fader om penningar, dock ntan
 f att få några. Den unge mannen är förtvivlad, och

- . medan fadern undersöker Rnths arbete, tar han en
då I del sedlar som ligger på. en disk. Det bliver strax

 

 

 

  

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

 

 oavbrutet från kl. 6,30 e. m. é lzsta plats 50 öre, 2:dra plats 

 Sista förestägningen börjar å 35 öre, 3:dje ålats 2:: örleå. 
. E kl.9,lö e. m. önåzhelgdavar E Barn under 12.1i 35 2 o. ö. E
få 2 niilighensförestänningär  Binighensförestniiningnmn 
tå å in. 3 0.4 am.  25 och 10 öre på alla platser. 
&I f-o-l-o . 2-

 fr.-o. m. Fredagen den 13 t. o. m. Söndagen den 15 Jan.

 

 Skönaste Myckeiimressanl.

Ek

nu
y?
icke kan stanna där. Hon springer nt genom fön- I
stret, samt följer med en spårvagn till New-Yorks
utkanter. Dödssjuk och trött svimmar hon, en ung k
bonde finner henne, kallar henne till sans, och tager
henne med hem samt överlämnar henne i sin I 
moders vård. Här bliver hon behandlad som enkärvk
släkting, och snart bliva de två unga förälskade i
varandra, en förlovning kan snart väntas. 
Vid denna tid får polisen en fridag, och till- 
sammans med en vän begiver han sig ut på landet Å
för att fiska, och kommer till det ställe där hon är. 11-.,
Da han är törstig går han in för att .få nagot att 
dricka, han far syn på Ruth, och tycker sig känna
igen henne. Strax efter han hade gått därifrån, kom
han ihåg vem hon var samt vänder tillbaka för att
göra sin plikt. Han kommer just som de unga har

  

förlovat sig, men en enda blick på. hennes ärliga an-
sikte överbevisar honom om hennes oskuld, och han
önskar dem lycka.

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

    

Kriget rasar i landet, den iientliga hären har gått över
gränsen och deras föl-poster har allaredan känning av den
Franska Armens och en avgörande kamp kan väntas Vilket
ögonblick som hälst. Löjtnant Merseberg är med sitt kom-
pani i en landsby, där han personligen har funnit en nästan
mer än gästfri mottagning hos slottsfrun baronessan Falken-
burg, en ung änka, vars slumrande hjärta ånyo väckes till
livs vid mötet med den statlige löjtnanten. Hon fattar en
gränslös kärlek till honom. Baronessan ser hur löjtnantan
gång på gång får depescher från1 huvudkvarteret, hon ser
ocksål hur han som ett slags kvitto giver ordonansen tillbaka
det sönderrivna kuvertet. Denna kännedom begagnar baro-
nessan sig av, då några dagar senare en depesch kommer
från den kommenderande Generalen.

Hon anar att det är en order till Merseberg till att
bryta upp och i sin blinda kärlek förhindrar hon att ordern
kommer i hans händer. Hon lockar depeschen från ordon-
ansen unden löfte att lämna den till löjtnanten, hon läser
depeschen och det är som hon trodde en befallning till ho-
nom att överlämna kommandot till den äldste väbeln, och

 

  

 

 

 

 
  

3 En gripande och spännande Skådesvel som visar

 

 

4 Den inbilske och kärlekskranke vargen.

Mycket komisk.
Nytt program varje Måndag och Fredag. gägméggzagsgå

 

 

 

oss vad kärleken kan bringa en kvinna till.

genast begiva sig i väg till kommendanten, men baronessan
kan och vill ej förlora honom, och därför gömmer hon De-
peschen. Hon glömmer vad hon är skylldig sitt fädernes-
land tänker icke på. hur hon skadar den man hon älskar.

Dagarna går med lek och skämt, det ser ut som hade
löjtnanten glömt att det icke är liöstmanöver, utan krig,
allvarligt, blodigt krig - Anda till dess han en dag sätter
sig till skrivbordet för att skriva ett brev hem, och då får
syn på en hopskrynklad depesch. Han ser blott sitt eget
namn och generalens under. Han förstår vad som skett. Och
då baronessan kommer in, rusar han emot henne. Hon har
spelat för högt spel, satt hans ära som insats, och förlorat.
I ett nu har zhan gjort sig klar till uppbrott, har överlämnat
kommandot till väbeln och Väntar blott på att hans skall fö-
ras fram. Då hornmer uppassaren och talar om att stalldör-
ren är stängd. Baronessan har ännu en gång i sin vanvett-
iga kärlek försökt att hålla honom kvar, men han spränger
porten får sin häst sadlad, och några ögonblick därefter ja-
gar honi väg mot huvudkvarteret. Välkomna och se fortsätt-
ningen.

 

  

Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri.

 
   

w=NWWJIW
A A

Å

"QUXÅV

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain