#0103: Stora Biografteatern

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 FÖRESTÄLLNINGAR  han a :m -. E N T R E: 

oavbrutet från kl. 6,30 e. m. Izsta plats 50 öre, 2zdra plats
Sista. föreställningen börjar 35 öre, 3zdje plats 25 öre.

kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar I Barn under 12 år 35, 25 0. 15ö.
Billighetsföreställningarna
- i " 25 och 10 öre på alla platser.

2 billighetsföreställningar
kl. 30.4e.m.
fr. o. m. Fredagen den 20 t. o. m. Söndagen den 22 Jan.
-O

(islamiska på Limfjorden

Mycket intressant.

 

 

o
.
0-,

........-..........-n-n e

-o-lne-.....-..-g..g..
.III ...lill-.IIIIIII I
.g....-....-....-g....,...o

1

 

 

De kinesiske sjörövarna

och

Löjtnant Brinken.

Spännande äventyr från Hongkongs kust.

Där är fäst ombord på engelska krigskeppet"Phöhen".1 mot den hämd som bödeln har uttänkt åt honom. Han låter
Här träffar vi vär gamle bekante, löjtnant Brinken. Plötsligt hela sälskapet föras ner genom en falldörr till en underjor-
får han se en kines, som ser mycket misstänkt ut, Löjtnant disk källare, varifrån de genom en glugg har utsikt åt havet.

 

 

Brinken griper och landsätter honom, utan att närmare un- I ett av källarhörnen står en maskin med en lyftstäng
dersöka vad han hade ombord att göra, straffet för denna i vars ena ända hänger två stålkulor. Det är en elektrisk
försummelse kom fortare än han kunde ana. Sent på. afto- maskin, den är förenad med en mina ute under skeppet an-
nen då löjtnanten tillsammans med några damer kom iland, brakt av den kines som var ombord.

och kom i närheten av ett gammalt tempel, överfalles de Under det sjörövarna binda fångarna öppnas en sluss,

plötslig av kinesiska sjörövare. Löjtnanten och damerna som står i direkt förbindelse med havet,och långsamt ström-
blevo bundna samt förda in i ett avlägset rum i templet där mar vattnet in i källaren, stiger och stiger, samt närmar sig
de får se samme kines som hade varit ombord. Damernas i mer och mer lyftstången. Döden synes säker både för de
förskräckelse är gränslös. Alla de hemska historier om hur olycklige i källaren samt för skeppet med sin stora besätt-

få .
:i

 

   
   
  

sjörövarna behandlar sina fångar, komma de nu att tänka på. ning ty så. fort vattnet stiger så högt att det när hängstäng-
Kinesbödeln hånar dem på ett sätt som visar att det en sä drunknar fångarna och minan under skeppet exploderar.
är han som har makten. Han misshandlar damerna och lå- Hur detta hemska äventyr slutar får var och en, som

 

 

ter Brinken veta att sjelva döden skulle vara en välgärning besöker STORAN se.

 

 

 

 

 

 

 

Sommarkär ek af Kvinnovälde.

AMERIKANSK Ae. KONSTFILM.

Kärlek är en slags hypnotism. Albert Vadson, en ung ma tillbaka, han fär brevet, just som han står och talar med
konstnär är vansinnigt förälskad i sin kollega, den vakra Cora den lilla herdeflickan, men han river brevet i sönder och vill
Irving. Coras atelier var en samlingsplats för en massa icke mer tänka på Cora. Den lilla flickans morfader vars

i 3

fegar-v

 konstnärer och en afton då ett stort sällskap var samlat, fri- enda glädje hon är träffar de båda unga i en sådan situation
I . ade Albert till henne och Hck korgen. Albert går till sitt hem så. att han förstår att han snart blir ensam.

i och beslutar att resa bort för att kunna glömma Cora Han Cora sänder ännu en gäng Albert ett ännu trägnare
finner en plats långt ute på landet, där han tror att han kan brev, samt ilägger en cigarett, som hon själv rökat av. Den
finna, 1-0. b fina aromen behagar honom, han kommer ihåg de glada aft-

En dag möter han en mycket vacker lierdeflicka, som narna i staden och de fina sällskapen hos Cora. Han mäste
bliver djupt förälskad i honom, och Albert finner i hennes iväg, blott för en enda gång till se detta liv. Cora har till-
skönhet och lantliga oskuld full ersättning för Cora. Cora, ställt en stor fäst till hans ära, och hon hypnotiserar honom
som försent fick erfara att hon älskade honom, fick reda på -nu fullständigt, men ute på. landet gär en liten flicka och
hans adress, samt skriver till honom och heder honom kom- gråter.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Herr Peter flyttar.

Alla böra komma och se alla de äventyr han är utsatt hur det tillgår då valfiskar slukar människor och hur han
för, har ni läst om Jonas i valfiskens buk? I-lär kan ni få se befriar sig från dem.

Ofantligt skrattretande.

4

 MÅcÅÄ.MÄ.A få..me DÅ

 

 

almstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri. I

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain