#0099: Stora Biografteatern

I.

-n-...o-o-n-n-cuo-o-e..

 

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

 

I FÖRESTÄLLNINGAR    E N T R ir; 
oavbrutet från kl. 6,10 e. m.   lzsta plats 50 öre, 2zdra plats 
lälistån förestisilnlnilåizgelnl bdörjar  å :En öre, tiåzdjle2   öre-le. 5
. e. m. en e g agar   arnun er r 10. oö. E
2 billighetsföreställningar å f 3 Billighetsföreställningarna i
kl. 3 0. 4 e.m.  5 25 och 10 öre på alla platser. 

 

 

fr. o. m. Måndagen den 30 Jan. t. o. rn. Torsdagen den 2 Febr.
--.....-

1

Ånderssonska tapelet

spelar under detta program för
sista gängen i Halmstad.

Den lille Violinvirtuosen sjunger, som extranummer, sin egen visa.

 

3:elje serien (w ett besök ft

LONDON

St. llIarttn Le Grand.

Kungliga Börsen. Bennets Uhr.

 

Kung Georg mottager stadens sevärd. Guildhall.

2De semnlensrnrne iden ntterkeee ernnnen.

3

Vad Kung Ludvigs Musketör upptäckte.

Det är på. kung Ludvig den 14 tid. I en lantlig idyll
strax utanför Versailles träffar vi hertigen av Beauliens skö-
na dotter i en öm téte - a - téte med musketören Jousac.
Hur kommer det sig, att en så föl-nam dam har kastat sina
ögon på. en fattig soldat? Ack vem känner ett kvinnohjartas
hemligheter, en kvinnosjäls vägar. Jousac äger inget annat
än sitt sköna ansikte, men den förnäma adelsdamen hänger
fast vid honom med all sin kärlek, och sätter sig upp mot
sin fader, då han föreslår henne ett giftermål med en hertig.
Förhållandena på slottet blir därför outhälrdliga, för de båda
unga. Men trots allt, mötas de nästan dagligen.

Under ett av dessa möten, slår de sig ned vid en ut-

Violinsolo.

 

Ambrocio konstfilm.

torkad brunn, njutande av sin kärlek och sin stulna lycka,
tänkande blott på sig själva, som älskade brukarÅ göra7 men
vad är det för viskningar han hör från brunnen? Han tror
icke sina egna öron, men då. han lyssnar vidare bekräftas hans

Amisstankar, det är folk nere i brunnen. Ogonblickligen skyn-

dar han ner i brunnen, vad som där försigår får alla de ve-
ta som besöker STORAN, så mycket kunna vi säga att det
finnes flere ministrar där nere och spännande äventyr får vi
vara med om.

Efteråt blev musketören hertig och fick den han älskade
Den, som kommer och ser bilden, får veta vad som föregick
hans upphöjelse.

4 När LEHMÅN höll på att dö av kärlek.

Ett av de mest komiska nummer, som denne populäre komiker har spelat.

5

 

Sem extrennrnnler sjunger gessen Charles Andersson (Den lille linlinrirtnesen) sin egen rise..

 

 

sista :fota amezifwmwfta Helheten.

 

Hästtjuvens medhjälperska.

eller

Attentatet på. Sheriffen från Texastown.

I de flesta länder Amerika ej minst (för att icke tala om
Sverige och särskilt Halmstad) har folket stor misstro mot
allt vad polis heter. Unga miss Nell får en dag besök av ett
par banditer, två. hästtjuvar som Hyr för lagens väktare. .Hon
gömmer dem på ården. Strax efteråt kommer sheriffen
Dick Land ridan e och etter att hava talat om vem han var,
frågar han om hon sett hästtjuvarna, hon nekar samt visar
honom på. villospår. Han rider sin väg, strax efter kommer
banditerna fram, och skjuter honom, han störtar sårad till
marken, under tiden jagar slynglarna bort. Nell står en
stund och ser efter de två männen, så får hon syn på den
särade och hon glömmer att det "ar en av de hatade poliser-
na som ligger där hjälplös, hon tanker blott på att det är en
människa, som behöver hennes hjälp. Hon gar till honom,

 

gör en bår av hans lasso och av en gammal dörr, hjälper

nalseadlen 0.1-1 G. segeninds Tryckeri.

honom på hästen, och transporterar den särade hem till sig.

Sedan rider hon efter läkare. På vägen blossar har-
men mot de två banditerna upp hos henne (en av orsakerna
härtill är nog den att hon sig själv ovetande älskade den så.-
rade) och hon går in på poliskontoret och omtalar moi-dat-
tentatet, samt sager dem var bovarna är att finna. Poliser--
na äro snart i sadeln. Vi följer dem på jakten över prärien
och i kampen mot banditerna som snart får bita i gräset för
övermakten och bundna måste de följa med till fängelset.

Hemma på. gården står miss Nell böjd över den såra-
des lager, hon sköter den särade så. omsorgsfullt som möjligt
och :lå poliserna komma med fångarna är den särade helt
tillfredsställd, även han har gjort en fånge han har vunnit
sig en brud, den skönaste på hela prärien.

  

 

Ä

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain