#0093: Stora Biografteatern

ÅJK "35

V

V W

VJK;

-v

VÄ

v 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

IW

 

Y ll"

  

.I

.ou-.-
00-0.

ÄV:

  

 

 

-u

e
5

FÖRESTÄLLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsförestållningar
kl. 3 0. 4 e.m.

-ownnnweulnnhI-e-.ui

 

3

 

 
  

f..

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

äåaeåä i ENTRE; 

PBOGBÅM

 

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35,25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

...m .I-l-a-...n-...g

 

fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Torsdagen den 23 Febr.
. ---0-

 temadag-31 I .1,..-,,. . . . .i - ...u :5,1 , . 

 

 

. För ett tillmötesgå den ärade allmänheten

 

 
 

höna sine en alla i

 

 

låten även under detta pnegnem

.Hawa-.q , .fy-1, 

 

rottnng

 

sä emtyektn sängen

  

 

 

Härlig och vacker naturbild.

 idag dd I v

 

 

 

 

 

Spännande konstfilm.

Virgil har i sin klassiska Aneide, omtalat den unge
konungasonen Aeneas äventyrliga resa. runt Medelhavet efter
Trojas ödelåggelse. Det är som om man låste en fantasifull
och spännande roman, att följa Aeneas och hans tappra folk
på denna seglats vars rikedom på äventyr och spännande si-
tuationer icke står tillbaka för någon modern rövareroman.
Skönast i dessa äventyr är, vad som här är framställt i le-
vande bilder, nernligen Aeneas vid drottning Didas hof i
Karthago.

Aeneas strandade vid Karthagos kust i en svår storm,
och både han och hans folk blevo tillfångatagna av Didas
amasoner. I en gripande scen ser vi amasonerna släpa Ae-
neas och hans folk fram till drottningen, för att hon skall
döma dem till döden. Men Dida bedåras av Aeneas skönhet,
och benådar dem, samt låter dem bosätta sig i staden, hon
behåller Aeneas hos sig som älskare, till förargelse för hela
landet, och i ännu högre grad för konung Jarba av Numien,
som långa har önskat akta henne för att på så sätt lagga
båda rikena under sig.

 

 

Trots rycktet om hennes förhållande till Aeneas, sån-
der han sina man för att fria till henne. Men Dida avslår
hans frieri, och gör det så hånfullt att han lovar hämnas.

Nu ser vi de numiske krigarna rycka fram mot Kart-
hago, fast beslutna att jämna dess murar med marken. Gång
på gång stormar de pansarklädda skarorna mot staden, men
lika ofta slås de tillbaka av Dida och hennes amasoner.

Plötsligt sjunker Didas krafter. Aeneas ser i en dröm
sin fader som kallar honom från Karthago, och under en
mörk natt, flyr han och hans folk i sina båtar ifrån staden,
 de fann gästfrihet i stallet för slaveri, kärlekistallet för

o en.

Underrättelsen om flyckten når Dida då hon vänder
hem från ett utfall mot fienden. Förtvivlad sjunker - hon
tillsamman. All hennes kraft är slut. Folket gör uppror, de
stormar slottet, och vansinnig av sorg sticker den sköna stol-
ta drottningen eld på dess murar och kastar sig sjelv in i
flammorna för att söka den befriande döden.

Artistens dotter.

Försvunnen och igenfunnen.

Paul är en av de många stjärnor på konstens himmel,
som har nått världsberömmelse. En smart impressario upp-
täckte honom en dag, då han som tjugoåring spelade violin
i ett vandrande cirkussällskap. Lärt något har han aldrig,
men hans spel var den födde konstnärens.

Impressarien bjöd honom guld och gröna skogar, och
Paul antog tillbudet, lockad av utsikten till lycka och rike-
dom, utan att tanka på, att han, när han underskrev kontrak-
tet, måste säga sin trofasta älskling farväl för Hera år.

Vi ser nu Paul sitta i sitt eleganta hem. Han har rest
Amerika runt och skördat både åra och penningar, och kunde
nu leva sorgfritt, om ej hans älskade vid hans hemkomst
hade varit borta, försvunnen. Han fick veta att hon hade
fött ett barn, hans barn, sedan hade hon gift sig med en

akrobat, sedan dog hon av sorg och misshandel, och barnets
öde vet ingen om.

Han har utbetalat stora summor för att få reda på det
men utan resultat, och oron för barnet har gjort honom gam-
mal i förtid. Vi ser honom sitta vid sitt instrument och dröm-
ma, i en vision genomlever han sitt avsked med sin älskade,
han binder en gyllene medaljong om hennes hals trycker hen-
ne till sitt hjärta och ilar ut i den stora världen. Vi ser hans
hemkomst efter sina triumfer på andra sidan havet, hans för-
tvivlan då han får veta hennes hortresa och giftermål, och
så vaknar han vid ett barnskrik, det kom från en lägenhet i
samma hus, han ilar dit och vad som sedan händer, får de
veta, som besöker STORAN.

Sotarens hund.

Mycket komisk.

 

 

. . n . . . . ..

 

 

 

5HvSång av Konsertsångerskan Fröken Bengtsson

 

 

 

 

 

 

Halmstad 1911 carl G. segernnns Tryckeri.

-0newauouou-..-.0.

    
   
    
  
 

WW).

k .

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain