#0092: Stora Biografteatern

Ä.

   

 

rafl

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

PROGRAM
fr. o. m. Fredagen den 24 t. o; m. Söndagen den 26 Febr.

 

Vill Ni se nagot utomordentligt, nagot så. spännande som aldrig till-
förrene under denna säsong, besök då. STORAN under dessa dagar.

Obs! Barn iclte ätfolida ao föräldrar eller mälsmän äga ei tillträde.

lierosoaga personer bör ei komma!

Tji-fäktning. i Nini-es.

I högsta grad nervspännande.

I de sydfranska städerna är tjurfäktning likaså njut-
ningsfull och populär som i dess egentliga hemland Spanien.
För oss nordbor är ett sådant blodigt skådespel nästan veder-
styggligt. Men söderns barn älskar att se blod, och för dem
är tjurens dödskamp och pikadorernas flykt för livet en njut-
nin . r

g Vi sitter på åskådareplatsen i arenan i Nimes. Över
oss hänger det stora solseglet, som utestänger den glödande
solen. I tusental tränger åskådarna sig tillsamman på Am-
iieteaterns platser, och nere i arenan kommer direktören in
och förevisar pikadorernas enkla vapen.

Nu får pikadorerna sina spjut, dörren slås upp, in stör-
tar tjuren och kampen tager sin början. De röda dukar-na
pikadorerna håller fram mot tjuren, spjuten som de behän-
digt kastar i dess rygg, larmet från åskådarna, allt bidraget
att göra tjuren mer och mer rasande, och pikadorerna har
all möda för att klara sig för den rasande tjuren. Ibland
händer det att någon av tjurens plägoandar kommer i berö-
ring med hans långa spetsiga horn, då genljuder teatern av
jubelrop, bravo, bravo tjur! Vad gäller en stackars pikadors
liv här, ej mer än en gladietors liv ien av det gamla Roms arener.

, Spännande drama. Kineser] från

Kinesen Lee bor på gränsen av Alaska, vid den s. k.
Guldklyftan. Han har varit där tillsammans med sin fader
några år. Fadren skall nu resa hem, och han förmanar Lee
att bliva vid sina fäders religion och icke göra som många
andra klippa av sin härpiska som är en mycket stor synd.
Han lovar sin fader allt, .men ändå kommer den stund då
han frivilligt offrar sin hårpiska och det av två. orsaker, att
tillfredställa sin hämnd och av tacksamhet till två människor
som en gång räddat honom.

En dag blir Lee misshandlad av en skara dryckna
covboys under anförande av en rövare, Jack, de äro i färd
med att skära av hans hårpiska, då. en hederlig amerikanare
med sin fästmö kommer förbi. Han räddar kinesen. Han
har inget annat än tack att giva för sin räddning, men snart
får han tillfälle att visa sin tacksamhet på. annat sätt.

Jack vill hämnas på amerikanen och överfaller honom
och då han blev tillbakaslagen försökte han taga hans fäst-
mö från honom och Lee som sett allt anar att han har mera
på sitt samvete och att han är identisk med en länge efter-

Barndomsvänner

 

 

f Skogvaktarens son Karl och vedhuggarens Peter äro
goda vänner och leka ofta tillsamman. En dag komma de
in i skogvaktarens rum, och Peter får syn på. bössan på väg-
gen, han tager ner bössan och Karl kan knappast få honom
att hänga upp den igen. På. aftonen då. skogvaktaren sitter
i sitt rum, smyger Peter omkring utanför, och då skogvak-
taren lämnar rummet, smyger Peter sig in genom fönstret,
tager bössan samt hoppar ut igen, skogvaktaren kommer in
och får se gossen med bössan, han springer efter honom samt
upphinner honom idet ögonblick då. han skall skjuta en fågel.

Femton år äro gågna. Peter är gift och är vedhugga-
re, men bössan kan han icke glömma och det bliver hans o-
lycka, han bliver nämligen som tjuvskytt gripen av Karl som
nu är skogvaktare, samt bliver dömd till fängelse.

 

 

 

 

Vacker och gripande Berliner konstfilm.

Och hästarna-l Ja en duktig och tapper tjur kan ilå
upp buken på många av dem, innan den giver sig, och are-
nans sand visar många stora blodröda fläckar innan slutligen
pikadorerna drager sig tillbaka. I

Så kommer der stora ögonblicket då toreadoren, folkets
utkorade gunstling träder ut på arenan. Hans ryckte är upp-
byggt genom många segrar, stolt som en halvgud skrider han
fram genom mängden. Mitt inne på arenan står tjuren. Det
blodiga skummet hänger omkring hans mule, från spjutens
sår i hans rygg strömmar blodet ner från hans sidor, och
hans ögon stirrar vilt mot sin nye fiende, som segersäker och
smilande närmar sig, svingande i sin högra hand det vapen
som skall giva honom dödstöten.

Annu en gång upptages den ohyggliga leken med det
särade djuret, för att ytterligare upphettsa detsamma.

Hit och dit jagar den efter toreadoren som undviker
dess horn genom sina snabba rörelser. Till slut kommer
det ögonblick, då tjuren står stilla, öga mot öga med
sin fiende, och just då, sitter toreadorens klingaitjurens nae-
ke. - Utan ett ljud sjunker tjuren tillsamman. Utan döds-
kamp dör han. Ve annars toreadoren!

 Amerikansk konstillm.

sökt rövare. Lee följer efter denna stund Jack både natt
och dag.

I en hålväg ser han Jack överfalla. en postvagn, mör-
dar kusken och passagerarna samt utplundrar dem. Efter
detta dåd lägger han sig till vila, han anar ju ej att han är upp-
täckt och att han är övervakad av sin fiende. Lee tänker på
sin hämnd, var nerv i hans krop , var muskel i hans ansik-
te är spänd. Han vet att ett sådant tillfälle som detta al-
drig kommer tillbaka mera, men han vet också. atti en kamp
med honom är han den svagare, där finns blott en utväg, att
överrumpla äenden och i ett slag övermanna honom, det fat-
tas endast ett re att binda honom med, men var finns det
mitt på den vil a prärie. Då kommer han ihåg sin hårpis-
ka! Han skär av den och om en stund ligger rövaren bun-
den. Han tar fången med till poststationen där han får 5000
dollars för fångens gripande. l

När amerikanaren kommer hem finner han 5000 dollars
som han som gåva får av Lee som ett tack för vad de gjor-
de mot den föraktade gule mannen.

Ungdomsfiender.

 

 

Då han återigen blir fri och är på hemvägen, får han
i skogen se Karl liggande sanslös under ett träd. Peter blir
glad över detta och låter honom ligga där sanslös, men då
han kommer utanför skogvaktarens stuga ser han hans hus-
tru och barn sitta och vänta på. skogvaktarens hemkomst.
Vid denna syn uppmjuknar hans hjärta, han har även någon
som väntar där hemma, han skyndar tillbaka samt bär hem
skogvaktaren. När skogvaktaren blir frisk gär han till Peter
för att tacka honom och räcka honom handen till försoning,
han kan icke glömma sitt hat, men då han får veta att han
blivit utnämnd till skogvaktarens medhjälpare kan han icke
motstå längre utan räcker handen till försoning och lyckan
har återigen hållet sitt intåg i deras hem.

UPPTÅGSMAKAREN. 

    
 
 

 

     

 

  

:i
å

AW?

:i
i!

 

 

 

se .lå-län.- :J .män-läng.. 1
5 Detta är sista program Frö en Bengtsson uppträder i med sina sånger. 
--- .lill i "Egil- v --- I - "l ""  

 

 

:r

 f .snitt YY-Yvnwaosr"afserrr  -
Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri.

 servera-r"wa f r.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain