#0085: Stora Biografteatern

Stora Biogra

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

 

 

ENTRE
lzsta plats Fögtågffiialfm 25 öre
2-dra plats Föruw- edie mm 15 öre
Barn under 12 år 15 -o. 10 öre

FORESTALLNINGARNA
börjar Vardagar kl. 7 e. m.
Sön. 8: Helg-dagar 6,10 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,30 e. m.

aäåsåååa
Vä Vä

   

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

fr. o. m. Fredagen den 28 t. o. rn. Söndagen den 30 April.
---O

  De främsta tre bänkarna 15 örex-ä

    
    
 

 

 

 

De övriga ,, ,, 25 ,, 
Barn 10 och 15 ,, 9! "ff-

 

...a

Från de IUUU kanalernas stad.

En gondolfård genom Wenedig.

Cowboys i ilitärtröjan.

Amemlsanslc konstjzlm.

Slutligen lyckas det dem att locka indianerna i ett
bakhåll. Det kommer till .en strid så blodig och vild, som
aldrig förr och våra två hjältar7 som ej sky faran, halla sig
hela tiden i den hetaste kampen.

När den är över erhålla de också den högsta belöning
en soldat kan få.. De bliva nämligen, på själva .slagfältet7
inför alla sina kamraters ögon, dekorerade med tapperhets-
medaljen.

 

N

 

 

 

Tom och Jerry hava haft besök av utmätare, som ta-
git alla deras egodelar med undantag av två. sadlar. För
att slippa svälta ihjäl låta de värva sig till soldater ooh få
dagar efter sändas de ut till det evinnerliga krig, som föres
med indianerna och vilket nu rasar värre än någonsin.

Kaptenen för deras avdelning marker snart att det är
två duktiga karlar han fått ochy sänder dem ut som spejjare
mot indianerna, med vilka vi få se dem i talrika små. fakt-
ningar. "

REV RP amma [1232213521 Eve law]
52? ssggyzfäåäåessggäziägtiagtsse

Dödsseglatsen i Undervattensbåten.

3 Ett drama på. havets botten.

blick väntar honom hans motståndare jämte sekundanterna.
Endast han saknas! uMen"7 sägas-han för sig sjalv: L(så, snart
jag kommer upp igen, skall . . . ."

Han får ej sluta. sin mening. Maskinmästaren kommer
instörtande med underättelse om att luftrummet förut är
fyllt med vatten. Båten kan ej stiga mer, utan .måste bli
liggande på havets botten, som en stålkoloss i Vilken livet
efterhand skall dö - långsamt men säkert.

Någon hjälp är ej att vänta och kommer ej heller.
Det är döden som kommer.

 

En marinlöjtnant råkar en afton i gräl med nagra per-
soner. Han förnärmar en av dem och resultatet bliver en
utmaning på. duell, som skall ega rum påföljande morgon.

Allt är i ordning för duellen dålöjtnantens chef, Ami-
ralen, får höra talas om densamma och som han vill förhin-
dra den, giver han löjtnanten order att genast gå ut i sjön
med undervattensbaten, som- han kommenderar. Löjtnanten
Luekorna tillslutas.

måste lyda order. Han går ombord

Båten dyker ned och försvinner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

Inom oftieeren virvla tankarna runt. Just i detta ögon- .
fåååwkaaaaaPPPPPPPWÖÄEÄRRRRRRRPPPPPPPEÅQ 
manarJaaawmmeeeemcrcmmqnftemtteem 

Den glada enkan. 

Lustspel. 

å:

föRsTKLAssie leUsnä. 

iwfaaawäsf se naiäaisäninawaawaåwananwnnmaanwr:M:aware 1ssf fear?

Halmstad 1911. Carl G. Seeerlindn Trvnlm-i.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain