#0084: Biorama

mmm  

Köpmansgatan,

Aktiebolaget Svenska Biografteaterns Biograf.

 

 

 

 

i I Vi Visar
under SVENSKA VECKAN en del

utmärkta bilder över

stNsKlNDUsTRl
samt andra intressanta nummer.

A.-B. Svenska Biografteatern är ett Svenskt
bolag, tillverkar Svensk film och skyr inga utgifter
för attk framställa Svensk konst med användande
av Svenska skådespelare. Andra Biografteatrar ta-
ga sin film från utlandet. I

De bästa bilderna visas på Biorama.

 

 

gynna åvensn inåasfrz" genom .aff falåfzfzf t 5esölåa i
Bim-arna under öen ävensna Uecnan. I

U :Halmstad l9ll, P. Kuchlers Accidonatr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain