#0082_1: Biorama_1

IilUllAllll  

[nktiehnlaget Svenska Biografteatern.)

 

- Köpmansgatan f 
i alla hänseendcn bästa och elegantaste Biografteater.
0st 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

PROGRAM
den 151Maj.

Kosaeker på steppen.

1 I i If Enastående ryttarbragder.

Kosackens fenomenala skicklighet som ryttare är ju världsbekant, men även
med kännedom härom grip-es man av häpnad, när man ser de av denna" film åter-
givna proven på denna skicklighet. Att i detalj beskriva dessa prestationer skulle
icke kunna ge en riktig föreställning om1 överlägsenheten i desamma. I i

IDe mäste ses! -. i För alla ridsportens vänner.

f-E Marys första bal. EF:

Ett par-4 "onämnbara" till oriktig adress.

John och Mary, hemligt förlovade, skola på bal tillsammans. Det "aryMarys
första ibal. John är ute för att handla en del toilettförnödenheter, bl. a. ett par dn-
derbenkläcler, och samtidigt köper han en present-.till den älskade. Hemkommen
skall han sända Mary presenten med bifogat brev: wAlskade, bär dem för min skulla,
men budet råkar taga miste på paket och överantvardar i stället - de onämnbara
till Mary! Hennes fasa och förtrytelse, när hon får se paketets innehåll. är gräns-
lös, -öchpå balen är John abara lufta för henne. Men sä klarar saken upp sig, och
slutet blir gott -- allting gott. i 1 Ä

Våldsamt skrattretande ulustspela. i

Ekutlthrtstprestatwner.
Vackra prov på fotjonglering av två kvinnliga artister.r
Y i Mycket tydliga bilder.

wwwwnwwwwwwwwwwwwwå
KälllSmållthI.

En aventyrares misslyckade försök.
Drama från ISBD-talet.

En efter utståndet straff lössläppt, kainsmärkt äventyrare tager sin
.syster med sig och drager ut i världen för att söka sin lycka. Omsider
komma de till ett- .slott-.där förhållandena synasvara gynnsamma förderasL
planer. Den gamle slottsherrn, änkling; är älskvärdheten själv, hans dotter
är ung och fager, och de nykomna främlingarna ägnas en gästfrihet och
välvilja, som ej lämnar något övrigt att önska. Systern lyckas snart få
värden i sina nät, men äventyraren själv har sämre tur. Den unga adels-
damen motstår alla hans lockelser. Hon är hemligt förlovad med en ung
adelsman, och denne uppträder snart på skådeplatsen. Ett försök av även-
tyraren att få rivalen röjd ur vägen genom ett par medhjälpare misslyckas,
enär hans syster av sitt samvete tvingas att varna ädlingen. Just när den
gamle slottsherrns förlovning skall eklateras får förbrytaren en utmaning
av den unge adelsmannen. -

Handsken upptages, och man mötes ute i-skogen. Duellen börjar, men
nu komma de båda kvinnorna till platsen. Aventyrarens syster springer
mellan de stridande, blottar sin brors axel och visande Kainsmärket, som
satts dit i fängelset. Den ursinnige mannen lyckas slita sig lös och rusar

4 - .e
WWWWW i
AWAMMMMMMMMMMMM i

WWWWWWWW

ä på sin fiende, men faller . . . I O
J:- De båda älskande få nukostörda .njutaisin lycka, men äventyrarens
syster går att. fortsätta sitt liv i ånger. Spännande, äventyrsrikt drama.

nnnnnnnnnnnnnnänn

1vÄNn!

ät-

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages