#0080: Biorama

LEEEEEEE

N KöPMANsGATAN
 gram fr. o. m.l den 8 t. o; m; den 10Mai-

VENSKÅ VECKA-N 1

I den svenska industriens värld.

 1,1

  1 z; QÖ"f350rg

sman Lyckholm och

lll. Utkörning. -- I

k Tappning. m. rn.

5. Smugglarne xpå Klippön.

En amerikansk Journalists upplevelser.
Spännande drama

En amerikansk journalist får av sin chef ifnppdrag att skri-
va en mycket sensationell artikel för sin wtidnings söndagsnnmmer
om ett smygygiairbamd,1 anfört av en kvinna. som hade slagitsin
ned på en ö i närheten av New York

Journalisten griper med beg-ärlighet saken an; han ror över
till en Cave Island, varest smugglarne hålla hus, och låter sig
tagas till fånga av. dessa. i

I början går allt bra; den ena berättelsen efter den andra
finner vägen till huvudstadsbladet, oaktat ön är utan förbindelse
med omgivningen. Journalisten har nämligen varit förståndig nog
att taga med sig brevduvor, men en dag då han sänder i väg en
av dessa med de sista nyheterna. överraskas han av bandets kvin-

- i  . i l ..- ,,  i :deras våld. .1 h
lhon fattar med-
-dande med fången och underrättar hans vänner i New York, att
i liv svävar i fara.
, En ångbåt kommer med undsättning och hela bandet föres
i till New York. Journalisten har nu återigen sin frihet,
I dock hastigt och lustigt mister, ity att den söta och
wmygglerskan fullsändigt vunnit hans hjärta; och då. han
pön Cave Isla-ndI är han icke mera ensam.
rollerna utföras utmärkt. av de amerikanska skåde-
Marry Thornton och Mr. James Grilford, vilka båda
framstående konstnärer.

 I f;   1  yita roller.
H i! elat av Amerikan Biograf.

le saknat sin spelafton med sina
gift man 1må han -lyda fruns i
mera). Men Peck får en dag

i -- Kl. 10 är du här igen, säger
i tiden1 är det "högt tryck"
Peck anar orådroch be-

f  1 bör jarpå Pecks forna

1 1 hör sin hustrus röst

i Peck slutligen kom-

! sömn, men innan

Ikan fram ett par

1 till-denna sena

1 lir förskräckt.

1 terlicke. för-

detta vara

i dag kan

en hon

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain