#0078_1: Biorama_1

lll g A. A

(nktieholaget Buenaka I.Bingrafteut-etfn.) I

B

w -"-= KöpmansgatanV ==--
il alla hänseenden bästa och-elegantaste Biograftqate-r.
Obs! 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

- QPROGRAM
fr. o. rn. den 4 t; o. m. den 7 Maj.

l peststaden.
Nu börja 1ju underrättelser ingå, som synas giva vid handen, att den hemska
farsot, som genomsökt OstasienQ och för vilken sådana massor av människor plötsligt
fallit, är stadd på återtåg. Aven vi här i fjärran västerland ha för egen del vid
dessa underrättelser erfarit en lättande känsla, ty den rysliga gästen hotade långväga1
ifrån även oss. Mycket har ju skrivits i tidningarna om den forödelse den anställt
där borta, och man har ju av dessa skildringar kunnat göra sig en-v föreställning
därom. En änW åskådligare bild av denna förödelsens styggelse giva dessa på ort
och ställe tagna fotografier. Debmåla bättre [än ord, huru det ser ut i en av dessa
redan halft ödelagdaI städer, där pesten grasserar f) man fåriett intryck närmast
jämförligt med de av vandringen på ett slagfält: sanitetskårer, desinfektioner, brän-
ning.v av smittohärdar, bortforslingvoch en summarisk begravning av de överallt kring-
strödda liken. - I sanning man känner påtagligt nödvändigheten att vidtagade

yttersta skyddsåtgärder motidenna fiende. (Ejjör barn.)

 lvl u ROA v och Kinn Y.
Excentriska clpwns.

De båda lika överlägset skickliga som .komiska clownerna-ekvilibristerna Muray
och Kindy äro helt visst att räkna bland världens förnämsta artister på sitt område.
De prestationer- av de båda clownernä, som vår film åter-giver, läro ägnade att väcka

 ej blott beundran, utan ävenlhäpnad.

4.

Y 1- -- ,,rrro1c.lge-rn1 .vakant över - sin älskling.

Lika roande som intressant nuimmer.

 
     
    
  
 
   
  
    
   
   

 

-N

  
 

i På farliga vägar.

hederlig man, men hennes hjärta är icke
med. Hennes äldriga mor dör, ock förtvivlad sjunker Ruth ned vidv hennes

, dödsläger. Tiden mildrar dock all smärta, och sex månader senare återse vi
henne i ett anspråkslöst rum i en stor hyreskasärn. Till granne har hon" en ung
man, om vars rätta natur1 hon icke .har en aning. Vid ett tillfälle knackar han V
på, bedjande få låna en tändsticka, och bekantskapen är gjord. Ruths fästman,
som i detsamma. kommer- på besök. harfsina tvivel om grannens redbarhet och
varnar henne allvarligt .for vidare umgänge.1 med honom. Varningen har dock
icke åsyftad verkan, de två sammanträffa efter slutat arbete för dagen.

Ruths granne hör till de vilseledda individer, vilka ei kunna skilja på mitt
och ditt. l en dröm låter den döda modern dottern skåda sin grannes snygga.
verksamhet, av vilken drömbild Ruth bli-r qstarkt gripen. . .

Följande dag mötes de båda .grannarne som vanligt, men Ruth har ännu
drömmen i för livligt minne för att kunna vara munter. Då hennes följeslagare
under vågen erbiuder hen-ne ett dyrbart guldhalsbaqndg-står.sanningen med ens
framför henne och hon slungar ordet Irtjuw ifansiktet pålhonom. Skrämd och
förbittrad vill uslingen förga sig mot den unga flickan, men hennes fästman,
som blivit ledd på spår efter de promenerande, ingriper i rätta-ögonblicket och
mannen blir oskadliggjord. I -- . I

Ruth har till sist fått ögonen öppna för sin fästmans företräden och kär-
leken är henne icke längre främmande. Den döda moderns ande blickar med
fröjd ned på det unga paret. lVackert, gripande, mil iscensatt.

Ruth är förlovad med en ung,

   
   
  
  
  
   
  
 

sPoRT, soM HPL-TER DUGA;

i Surfing -" en nationalsport "på "Hav-fal.
Det redska , y.som erfordras för. denna slags sport är .endasten vanlig, tämligen lån bräda,

r

vilken användes .s som "én sorts kanot; Ipåtvilker; infödingar-na ståendeA eller sittande med ras nde fart,

låter de kraftiga vågorna driva sig fram genom hafsskummet. Det fordras både sinnesnärvaro, mod
och påpasslighet för denna slags sp "

ort och icke minstrr-eftwer Vad-det vill synas - förmåga att
hålla balansen. Präktiga sifandscenérier. - Oförfäraäe Sportsmän..

vinn:

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages