#0076_1: Biorama_1

llltilllil

B lrmaiehnluga svenska atogmfieafem.)
-== Köpmansgatan :-
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatqr.
Obs! 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

PROGRAM
fr. o. rn. den 1 t. o. rn. den 5 Maj.

Bilden för dagen! Från igen atelierl
Flvgningarna vid Göteborg.

Mr Cozio gör två ståtliga uppstigningar.

Många tusen åskådare.

 

 

Under strålande väder gjorde den franske aviatikern Cozic i söndags två upp-
stigningar från Kvibergsfältet. Elegant och säkert manövrerade Cozic sin aeroplan
från det han satte den i gång och tills han efter en lång flygning över" fält och skog
och byggnader ånyo landade på terra firma. Så gott som hela Göteborg var sam-
lat där ute för att åse det ovanliga skådespelet, vilket nu här återgives genom en
utmärkt film. Vad alla måste se - och se om igen.

En rattsbetjants missöde

eller
En misslyckad utmatning.

Skämtbild av rang. Munter och oförarglig.

,.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I..
O O

 

I
I

.Qi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En gård av tacksamhet.

Rörande uppoffring. En gripande livsbild.

Skoluppsyningsmannen och läraren Paul Watrin fullgör en skolmans
strävsamma varv. De pojkar han har att leda och uppfostra äro icke av
det bästa slaget. Städse söka de spela den beskedlige läraren spratt, det
ena värre än det andra, och hans unge son Charles får även ofta sitta
emellan å faderns vägnar.

En dag, när läraren ett ögonblick lämnat skolsalen7 hitta så poikslyng-
larna på att binda Charles på en bänk, sedan de ganska svårt misshand-
lat honom. Pierre Lannay.y som alltid visat sig ädelmodig och flitig samt
ofta tagit Charles i försvar, deltog icke i denna bragd. utan skyndade att
underrätta Watrin, och denne fann vid sin återkomst sin son blödande
och mera död än levande.

Så inträffar att Pierres far på spel förlorat allt vad han ägde och
därtill 500 francs, som han på hedersord lovat att betala inom viss tid.
Han hotas genom offentlig skandal och uteslutning ur klubben, och då han
icke kan betala har han blott en utväg. Lyckligtvis kommer Watrin till
platsen i lagom tid för att hindra en katastrof, han kommer underfund
med anledningen till det förtvivlade beslutet och räddar Lannay genom att
överlämna till honom den behövliga summan, resultatet av ett helt livs
strävan och försakelse. Men han gör det med glädje för den ädelmodige
Pierres skull. Enda villkoret är att Lannay avger ett heligt löfte att ej
spela vidare, utan genom arbete bli en bättre människa.

O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIII,,

En god gärning blir aldrig obelönad.

 

 

I
I
,.IIIIIIIIIIIII.Ill-lll..Ill-IIIIIIIIIIlll-IIIIIllIIIII-IIII-lllllllllllllli.

.O
I

.III-IIIIIIlIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-IIIIIIIIII..
O

.-
.o

O
.I . l l 1,.

 

Senaste serie.

Kinematografisk Veckorevy.

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Biorama!
I vÄNn!

Express i dag från Paris.

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages