#0070_1: Biorama_1

Blonimi

(aktien-:inga svenska eingmfmfem]
-= Köpmansgatan :-
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.
Obsl 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

P R 0 G R A M
fr. o. m. Torsdagen den 20 April.

Jakt på vilda bin.

Hur de nyttiga sme varelserna byta Om bostad.

Biodling är för dem som syssla därmed af största intresse Och lämnar därjämte en icke för-
aktlig inkomst, helst om den utövas i större Omfattning, Vår bild visar en rationellt skött bigård
och dess rekrytering med vilda bin.

Dessa senare drivas medels rök ur sina bon i gamla träd, tunnor Och var de nyekfullt slagit
upp sina "bopålai"4 Och uppsamlas med blotta händerna i korgar O. d. Det är synnerligen intressant
att se med vilken säkerhet den med biens liv förtrogne mannen sysslar med sina små hevingade
skyddslingar. En främling skulle helt visst komma tämligen snöpligt ifrån ett sådant företag. i

I de nya boningarna are bina snart hemmastadda Och hugga med friska krafter in på sin för
en stund avbrutna Verksamhet.

Bilder av största intresse.

En gammal ungkarls missöden
eller En apparat som gjorde effekt.

Gustav Duponsehard kan icke spara påy slantar-na. Då hans farbror nekar honom ett lån på
lumpna 25 louisdorer, annonserar han att farbrodern vill gifta sig. Denne får nu  mångabesök av
"medelålders damer" att han heder bror-sonen hjälpa  ur dilemman, vilket denne också gör mot

hederlig vedergallning. Dråpligt skämt.

i N i  ii  EN

eller
Bland livets hränningar.

Drama från Frankrike.

Hur ofta blir ej människan vilseledd av andra, se blott på vår bild.
Den i grund och botten gode Och hjärtevarme arbetaren Morten blir för
sina anarkistiska åsikter avskedad av sin principal.y men hur vänder sig
icke bladet då han av dottern till den för ett attentat förolyckade princi-
palen blir behandlad med godhet. Hur anklagar han sig icke själv för
att vara medskyldig till principalens död. Vilka själsstrider få ej dessa
två utstå, båda offer för andras politiska åsikter. Vår bild är så mäster-
ligt iscensatt och inspelad, att det endast fattas Orden för att densamma
skulle överträffa vilket drama som hälst å en talscen.

www-IM

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

  
    
 
 

Veckans Nyeter,

omfattande över ett dussin nummer, bland vilka må nämnas:
Rumäniska parlamentets högtidliga öppnande.
Från Camorrahprocessen i Viterbo.
Fäst i Jekaterinburg, till 50-ärsminnet av livegenskapens upphävande i Ryssland.
Karnevalen i Rio de Janeiro.
Parismoder.

vänd!

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages