#0069_2: Biorama_1

XX5. I

Amerikansk. konstfilm,

Den fina moralen o. sec-mens barn.

Gripande dramatiskt skådespel.

Ethel Lane, som en dag finner att hennes man har mera intresse i en bok än
i henne, söker förströelse genom att sällskapalmed en ung artist, som hade målat
hennes porträtt. Hennes mans kusin, en ung flicka från New-York, anländer en dag
på visit till deras hem men blir mycket kallt emottagen av de båda Lanes. Som
hon var en klok flicka upptäcker hon snart det mer än vänskapliga förhållandet mel-
lan Fru Lane och artisten. En dag finner herr Lane en biljett från artisten till Fru
Lane, vari denne inbjuder henne till att supera tillsammans med honom i hans atelier.
Lane brusar upp laddar sin revolver och bereder sig till attJfölja efter sin hustru.
Den unga. flickan ser alltvdetta, rusar åstad till ateljen, varnar fru Lane och hjälper
henne att avlägsna sig genom en bakdörr och intar själv hennes plats. Då herr Lane
anländer finner han artisten och sin kusin sitta vid bordet och supera. Naturligtvis
tror han strax att hans fru är oskyldig. Han ursäktar sig hos sin kusin för sin
adumhet) och avlägsnar sig strax. Hemkommen ber han sin fru om förlåtelse för
sin misstanke och försummelse. Den unga flickan anländer lite senare och gör sig
i ordning att lämna sin kusins hem. Dä hon skulle resa ville fru Lane tacka henne
men den unga flickan endast smålog, klappade henne på axeln och lemnade hennes
hem varest hon hade varit en riktig modig hjältinna.

 

 

 

[FL :: :L :L :: iii-ä]
Våra fyrbenta vänner.

Något att se för dem som tycka om hundar.

j Det är inte alla, som ha tillfälle att besöka en hundutställning och
i där studera de olika typer, i vilka vårt tillgivnaste och trognaste husdjur
förekommer. De kunna göra det här i stället och här ej blott iakttaga de
kloka djurens exteriörer utan även se dem uppträda i olika situationer, all-
varliga och roande, så att man får det livligaste intryck av deras framträ-
dande i levande livet.

l
få: :L :zÄ :L I 1.: få]

 

 

 

 

 

 

Den energiske vinagenten.

Någon mer energisk agent än Meincke kan vinfirman Möllet svårligen få. Han
har fått i uppdrag att skaffa den förbindelse med en viss rentier, som är svär att
komma åt men en stor vinkännare och en mycket god kund. Meincke ger emeller-
tid icke tappt, ens när rentiern flyger bort i ballong. Rasande kastar denne ned
Meincke från gondolen h men finner sig sedan föranläten att köpa 5,000 flaskor vin
på en .gång av firman för att undgå anmälan om åtal för mord!

Mycket muntrande skämtbild.

Förstklassig Musik.
De basmxbnaemawvisas anna å BioRAMA.
 I Äldre: I llza plats 50 öra-2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre. i

Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker Vmed rabatt.

 

V"iiåliinmrdI min, ii. i Klia-ibn i Accidenisii.

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages