#0069_1: Biorama_1

lll-llllAllll

mm Köpmansgatan --f
i [nklieholuget Svenska Eingrufteutun.) i

 

i alla hänseenden bästa och elegantale Biograflqater.
Obs! 112 timmes förevisning utan förhöjda biljettpriser.
Henkes i

Pnoannm . ,
fr. o. m. den 15 t. o. m. den 19 April.

Världens farligaste hinderritt.

1 Grand National Steeple Chase i Liverpool mars l9ll!
Ett standardnummer!
l. Kapplöpningshlistar-ne föras nt. 7. :åtal-ten går. 13. llerrelösa hästar.
i. På banan. I 8. (iver de första hindren. l-fl. Murar och gravar tagas.
3. llavoriterna på nitra håll. 9. De första kullrillningnrne. lä. Vinnaren nalkas.
4. Vinnaren tilensirle före starten. li). Ur leken. . 16. ln till målet.
5. Defilering för publiken. ll. Fast på häcken. w 17. Vinnaren hyllas.
(i. Fältet samlat. i2. Flera nlissliilen. i 18. Glenside efter loppet.

Det besvärliga barnet.
2 Amerikanskt Lustspel.

De amerikanska lnetspelen äro allt för väl kända. för att här närmare beskrivas. Vare det nog
sagt om vår bild för dagen att den handlar om en äkta man som överraskas av sin frn med on
främmande barnunge i famnen. Vems barn det  och på. vad vis han fått det och slutligen blir av
med det, ja det hör till vårt lustspels mysterier och bör ses och icke beskrivas.

 

 

way

3, nar tva älskande skllyas.

En spännande kärlekssaga.

Den unge fänriken Elmer har begått oförsiktighoten att bli kär i sin överstes nästan
jämnåriga vackra dotter. Men någon förbindelse dem emellan vill dennas strame pappa icke
veta av, utan han skiljer dem ganska liårdhiint åt och visar bort den unge mannen. Emeller-
tid komma de älskande vid ett hemligt möte överens om att fly långt bort, (lit oj lades-ns
starka armar kan nå. Men ack. det ödet-l just som Neil skall smyga i våig till den väntande
Elmer stoppas hon ånyo av sin lar, som tvingar henne att skriva ett brev, vari hon förklarar
sig ej kunna följa honom och ej vilsz vara ohörsani mot sin far, varför de måste avbryta all
förbindelse med varandra; och med det brevet giver över-sten sig i väg efter att ha låst in
sin dotter på hennes rnm. Nell hittar visserligen ändå. väg ut och ilar åstad till mötet. Men
fadern har hunnit före och kan för den anländande dottern visa på. den bortfnrande Elmer,
vilken sedan i ett brev till Nell uttrycker sin gråtmelse över kärlekens falskhet och kvinnans
grymhet och säger .henne farväl för att draga bort ensam och söka. glömma . . .

Tre år efteråt bryter kriget ut och över-sten kallas under tanorna. På slag-fältet får han
en krigares (löd, och hans dotter får endast säga honom ett sista farväl, när han ligger stuin
och kall i sin kista. ,

Så går än ett år, under det den unga kvinnan alltmer brytes ned av sin dubbla sorg.
Kriget nalkas nu sitt slut. Då återser hon en dag oväntat sin älskade, som med utmärkelse
,deltagit i striderna på den segrande sidan, men som ej kunnat, såsom han velat, glömma . . . (

Dm

 

 

Cahor och Lotsdalen.

Intressanta sydfranska natur- och stadsbildzr.

4- Gahor är huvudstad i. departementet Lot i södra Frankrike, vid iloden Lot. Staden, som har
ett synnerligen naturskönt läge, är medelpnnkt för en betydande vinodling, är biskopssäte saint äger
romerska fornlämningar (Porte de Diane) och en historisk märkvärdig katedral från llzte århundradet,
universitet m. m. VTailor är födelseort för påven J ohannes XXII, skalden Clement Marot och Léon
lambetta. Av Dante framställdes Unhor som ockrarnae särskilda hemort.

Storartade naturscenerier. Ståtliga byggnadsverk. Pittoreska gatubilder.

"Uänäl

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages