#0068: Biorama

BIORAMA W

Måndagen den. 17 April kl. 3.i0, 4.10 e. m.
(Annandag Påsk)

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

g,

1" Sommarens paradis, Marstrand.

Några intressanta motiv från en av- våra fashionablaste badorter.

 Den sköna grekinnan.

Den vackra kvinnan Sapho var för sin skönhet och sin musik älskad av alla
män både rika och fattiga, men ingen faim nåd för hennes ögon. Hon älskade en-
dasty sin poesi, sin X musik och den härliga naturen, intill dess hon en dag då hon
går vid havet möter fiskaren Faone, vilken kommer hem från fisket. Dä hon ser
honom, blir hon förälskad och all. hennes strävan gär .nu ut pä att bliva älskad till-
baka. Hon uppsöker honom, tillstårför honom sin kärlek och beder om att bliva
älskad tillbaka, men " Faone som redan bundit sig vid en annan vill inte hava med
Sapho att göra. Sapho som icke har frid eller ro sedan hon såg fiskaren Faone
går äter till honom och på knä -beder hon om hans kärlek men han stöter bort
henne. Sapho lider mycket, såväl då hon är vaken som yi drömmen ser hon Faone
omfamna jdeqn andra kvinnan. Ännu en gäng beslutar hon. sig för att uppsöka ho-
nom men finner honom dä lämna tämplet med sin brud. Sapho kastar sig för hans
fötter, men nej, han vänder sig stolt bort och hon lämnas ensam. I sin förtvivlan
kastar hon sig ned i havet frän en hög klippa.

2.

.III-...III-III..III-III-III!IEI-IIHIIBIIIIIIIII-IEIEBIIIIIIIHå

Beetl) opens mänskensaonut.

Storslagren framställning i bild.

.vBeethoven är en av de största musici världen någonsin ägtk.

Då han en afton vandrade omkring på gatan alldeles ensam, fick han höra
ett av sina egna verk spelas på ett mästeriigt sätt. På förfrågan blev han upp-
lyst om att musikanten var en fattig, blind flicka. Då han trädde in i det en-
 kla hemmet, fann han den vackra pianisten jämte hennes bror som var skoma-
-Wammew-Mwiwkasew V:Miu-silira;rutan-.berättade  inliisgseiav...att hon var Ar.en .varm -...beundraize1  .i ,
Beethoven. Utan att röja vem han var, satte han sig vid pianot och, hänförd
av sin omgivning och en strålande natur, komponerade han ett av sina största
mästerverk. Den vackra natten. inänskenet, ähörarnas uppmärksamhet inspire-
rade honom. Sedan denna händelse bragt till liv den berömda wmånskens-
sonateiw, ha miljontals människor njutit av det hänförande musikstycket.

p

.W
IIIIDIIIIIIIIIIII.

EIIIQEEEHIEEIEEHHEIIIII

(Intill.

ul:-

V Age-aÅ i Bengaen. I
Kinematografi i färger av Patév Från-es.

De pittoreska gatorna, genom vilka ett tåg av apor, getter och björnar föres,
.visas här omväxlande med andra bilder, varav några med roande innehåll, såsom
t. ex. vattenhandlarens. Det hela erbjuder ett skådespel rikt på färger och orien-
taliska ljuseffekter. " I

i 4Illlllllll

n

Sif Vad ett glas getmjölk kan förorsaka.

Sällan har någon så rolig bild som denna visats.

. Förstklassig Musik.
Biljettprisema i till dessa föreställningar tlro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre. i

Halmstadf im: P. Kuchigiisi-ÄedlllénälckéniY

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain