#0065: Biorama

IllUllAllA

Köpmansgatan --
Obsl lill limmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

PROGRAM q
fr. o. m. den 10 t. o. m. den 15 April.

1 Veckans nyheter:

En diplomatuppvaktning i Elyséepalatset. - Från en Newyorksbyggnad: transport av 60 tone

 

 

järnhalk. - Leipzigermessan. vackra marknadsbilder. - Parisermoder: frisyrer. - Käjsar Wilhelm
ombord på slagskeppet "Deutschland" (Bremerhaven). N Viareggio (Italien) härjat av en .cyklorh -
Ett amiralbesök hos australiske ministerpresidenten. -- Sporttävlingar (cykel) iMont Valérien (Frank-

rike), -- Sjösättniug av ett stort modernt passagerarefartyg i La Ciotat (Frankrike). -- Från filstlig-
heterna vid prins-regenter] Luitpolds 90-årsdag i Mönchen. - Distansritt i Frankrike (StampeS-Bagatelle)

2.. ---- För mycket eftersyn.

Inte så galet som det ser ut. Komedi.

Herrskapet Jones skall resa bort., och omtänksamma som de äro skriver såväl herrn som frun
ovetande för varandra, han till sin vän mr Hall och hon till sin vännina mrs Young med anhållan
att de resp. adressaterna godhetsfullt måtte efterse den Jonesyska våningen under bortovaron.

Följden blir en del förvecklingar, med överraskningar och svartsjuka och scener. tills .herr-ske.
pet Jones, som råkat ut för ett automobilmissöde, återvänder och finner paren Young och Hall i
fsärdeles betydligt upphetsad sinnesstämning.

Nu nppklaras så småningom situationen och man kommer underfund med att det ej var så.
galet som det i hastigheten föreföll. Och så blir detl frid och försoning och förfriskningar.

Ett oförargligt skämtsamt nummer..

s. DN andra Skolltl.

En duell med fruktansvärda Konsekvenser.

Under en parforcejakt sammanträffar löjtnanten baron de Chamoneux och vicomte La Tour.
De upptäcka av en händelse, att samma kvinna år föremål för deras kärlek. och det visar sig snart,
att den unga damen ifråga föredrag-er baronen. Vicomten, som osedd blir vittne till de båda älskan-
des rendezvons, svär att hämmas på sin lyckligare rival; under en bal kommer det till ett uppträdc
mellan de båda herrarna och följden blir en utmaning på. duell. Tid, plats och vapen bestämmas,
och duellen äger rum morgonen därpå i en skogsdunge utanför staden.

Duellanterna växla vardera ett skott -- bom. Så skjuter löjnanten och lyckas träffa vicomtens
höga [hatt Nu är det den senares tur, han höjer sin revolver, men sänker den igen, fört-retad I.över
baronen lugna uppsyn, där han står och röker cigarett framför den laddade revolverns mynning.
Hag väntar med mitt skott", säger han, utills hamnen rökt slut på sin cigarett". äGott", replikerar
officeren, det andra skottet tillhör or hur och när ni behagar". De båda herrarna skiljas.

Under ett spelparti någon tid senare förlorar löjtnanten allt vad han äger och uppmanar då
vicomten att använda sitt andra skott. Eljest skjuter han sig själv en kula för pannan. "Nej-1,
svarar vicomten, ucrt liv tillhör mig och jag föredraffer att vänta med det andra skottet.

Tre år senare finna vi löjtnanten som lycklig ljamljefader och då infinner sig vicomten för att
tillfullo utkräva sin hämnd. Den infernaliska planen lyckas -h nu röker inte län e den modifre
officeren cigaretter framför revolvermynnin en, han börjar gripas av en fruktansvärdT ångest för sin
hustrun och sina barns öde. Ett skott ka lar in baronens unga maka; en ripande scen följer, då
hon kastar sig till vicomtens fötter, anropande denne om sin makes liv. Skrävande av rädsla döljer
baronen ansiktet i sina händer. Vicomten sänker sitt vapen. uNi dai-rade för mitt skott", säger han
x(och därmed förklarar jag mig tillfredsställd". Spännande och kraftfull från början till slut.

 

 

 

 

 are seinnemrmen från Palermo

Förtjusande vackra scenerier från den konstsmyckade staden.

 

 

 

:nan :r :s ::::::::....:::::.;..
ä  - ----- Express från italien.

Det finaste och meet storslagna som någonsin varit visat på biograf
är jättefilmen:

Den. sköna Helena m
och Trojas fall.

Jättefilm i 16 avdelningar. 860 meter läng.

Broschyrer fås i biljettluckan å 5 öre st.

SE EEE-Eli!! SI .IH-I II
I." HEEEIIEI !E EIIII .IEH II

6- . Misstag på person

eller Rammelbuljong och messmgsoppa i egen matsal
Högkomllslr fars i flera akter.

IFörstklasslg; Musik.

Halmstad l9il, P. Kuchlers Aceidenstr.

 

 

I
.I
I
i
n:
o;-

 

1
egg-h-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain