#0063: Biorama

5. Ett ögonhlfgks förvillelse. i

p...-

 

 

 

...-

 

IDramatisk scen av Iåeissier.

b I Uppträtlanbe:
Den äkta mannen ................. "mr Kul-imon. åustrun .....  .....  mzle Dieter.
anor-é be mat-lv ................ .. ,, Tréuille Barnet .................. .. Lilla maria "fronten

I Leon Lamberts hem råder stor fattigdom. Hans lilla tjänstemannalön räcker ej till det nödl
vändigaste, och hans vackra. hustru Jeanne arbetar visserligen för en syatelier, men förtjänsten är
ringa. Stämningen i hemmet är under sådana förhållanden tryckt och enformig; enda solstrålen är.
makernes lilla dotter Maria.

En dag då Jeanne avlemnät ett arbete i atelieren observeras hon av en rik leveman, André
de Mai-ly, som följer efter henne och söker vinna hennes bevågenhet. Jeanne känner sig smickrad
av den elegante herrns uppmärksamhet och anser sig ej göra något illa genom att mottaga en violA
bukett och en biljett av kurtisören. I q

Olyck-ligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst brevet, och ehuru. dettas innehåll bestyr-
ker hustruns trohet, jagar han henne ur huset. Hemlös och gripen av grämelse över mannens hand-
lingssätt beger sig den olyckliga kvinnan ner till de Marly. .När lilla Mariakornmer hem från
skolan, finner hon att modern är borta. Hon blir otröstlig, och slutligen tager mannen henne med
"sig ut för att. söka efter modern. De, bege sig till Marlys hem, och här återförenas efter en häftig
scen man, hustru och dotter, medan tillbedjaren med filosofiskt lugn bogrundar sitt misslyckade
eröv ri n gsförsök. , .

Spännanbe hrama.

6.  American Biograph Company; f

I
= = =
Gene" ...9:

Sommargästen.

Skådespel.

Annie ar hemmets solstråle, alltid glad och leende och alltid redo att hjälpa sina Iamla. för-
äldrar. Hon  förlovad med Tom, en god och hurtig ung bonde, och. de skola. snart hal a bröllop.
Då. händer det att en sommar-gäst slår sig ned i närheten av hennes hem. Då. han är elegant, rik
och den lycklige ägaren av en automobil, är det ej så. märkvärdigt, att Annie känner sig särdeles
smickrad, då han visar henne litet uppmärksamhet.

En dag kommer han hem till hennes föräldrar, presenterar sig som Harry Spown och ber om
tillåtelse att ftly köra Annie en tur i automobil, och då. föräldrarna anse honom för en fin och nobel
herre, samtycka de.

Fruktansvärt missbrukar han deras förtroende. Genom fagra. löften om äktenskap lockar han.
den lättrogna och förälskade flickan att följa honom till staden, där han inom kort övergiver henne
Utom sig av sorg och blygsel vill Annie ej återvända till föräldrahemmet. Hon försöker skaffa. sig
arbete, och efter många misslyckade försök erhåller hon slutligen plats i en affär. Då. chefen iden-
na en dag är närgången mot henne, flyr hon skräckslagen och vet nu ingen annan utväg än att
återvända till sitt hem. Med glädje mottaga föräldrarna sin .olyckliga dotter, och solen lyser åter
i det gamla hemmet. 

 

 

7. cos ca Engefääf öaåorfsåh. Q? m0

Pilianfa Öaåecener vid Qcaråorouq .  glorafagna airanärger.

Scarborough är Englands förnämsta badort och en av de mest eftersökta rekreationsor-
terna i hela Norra Europa. Där utvecklas ett hyperniondärnt badortsliv i all dess skiftande brokig-
het med vila och flirt, bad och segling, promenader och förlustelser av alla slag. Folklivet är
glänsande och rikt, naturen frikostigt med sina håvor; vi beundra. bland annat en sällsynt, terassfor-
migt lagd promenadväg inåt landet och nere vid stranden havets våldsamma kamp mot våghrytarna.

En präktigl bildserie,

8. RobinetsI vintersport.

Naturligtvis måste Robinet, liksom alla hur-tiga unga män nu för tiden, bli en sporthjalte.
Stackars Robinet .får-emellertid på ett ganska kännbart sätt erfara saningen nav ordspråket, att "till
Oorinthus hinna. gör ej begäret nog", aven då det gäller så enkla saker som åka kälke eller skrid-
skor eller skidor. Men tror ni väl, att Robinet vill erkänna det eller vidga sina malörer?

Mycket roande och lyckad skämtbild!

OBSJ Förevisningarne börja varje afton kl. 6 och
pågå till kl. 10,30.

Förstklassig Musik.

De bästa bilderna visas alltid .å BIGRAMA.

 

Halmstad IQH, P. Kuchlers Accidens-tr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain