#0061: Biorama

A . A

Köpmansgatan
(Fikiizholuget Svenska Biografieatzrn.)
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatqril

Förevisninger av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,l0, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PWUGRAM
fr. o. rn. den 5 t. o. m. den 5 April.

Veckans nyheter:

Domstolspresidenten van Maldechems jordfästning (Bryssel).
och engelsmän,

   

 

...P-

 

-- Fotbollstävlan mellan fransmän
de senare segrade efter hård kamp (Paris). - Kapplöpning om Grand Prix (Nima).
u- Parismoder: hårklädsel; visittoaletter. - Eldsväda i textilfabrik i Bercelona. - Från terränglöp-
ningarna i Bryssel (åegrarne). -- Kappkörning vid Moskvva mellan trojkor, för-spända dels med hästar
dels med renar. -- oddövning av Oxfords studenter i Bourne-End (England). f- Magasinsbrand vid
Rue St. Sabine i Paris. - Franska förstärkningstrupper till Marocko fullborda sin utrustning i Ton-

é nanm"- E

Fångvaktarens lilla flicka ligger sjuk, och det är knappt
Vänder sig fängvaktaren till sin granne, en lokomotivlörare, som
penningsnmma.

ädgra dagar senare inträffar en järnvägsolycka, tåg nzr 36 kolliderar med ett godståg, och ansva-
ret för katastrofen drabbar just den ovannämnde lokomotivföraren, som utom  av förtvivlan flyr till
sitt hem, där han emellertid snart blir gripen av polisen. Ett mängårikt fängelsestraff väntar den
olyckliga, vars enda tröst är att fångvaktaren, som inte glömt den andres hjälpsamhet, dä och dä
kan bringa bud från hustru och barn.

Så blir fångens hustru. sjuk. Den lilla Minette är förtvivlad och i sin nöd kommer hon på en
ljus idé: hon skriver ett brev till sin far med bön att han skall komma hem och bär det till fång-
vaktaren, som hon lärt sig anse som en god vän. Denne låter övertala sig - mellan två. ronder
öppnar han fängelsedörren för lokomotivföraren, som ilar hem. Där väntar honom emellertid en ny
olycka -- få minuter efter det han tryckt sin hustru i sina armar, dör hon.

Ett gripande livsöde. ------

Ett äventyrsdrama i vilda västern. lndianflickan som blev trapperns brud.

Indianhövdingedottern "Yellow Birc Lt (tGrula fågelnt) råkar falla i en björngrop. som anord-
nats av den raske trappern Jim Brigder. När Jim kommer för att vittja gropen finner han i stället
för den björn han väntat en fager flicka. Han lyckas rädda henne oeh skyndar med henne till indi-
anlägret, där han överlämnar henne i hennes faders händer.

Just som hövdingen och Jim äro sysselsatta med att röka fredspipan komma ett par rödskinnV
körande "Yellow Birds" broder, som kort förut sår-ats av Jim Bridge-r. Nu blir det slut pä freden.
men "Yellow Bird", som fattat kärlek till den hurtige vite jägaren, räddar honom ur stamförvan-
ternas händer.

Snart upptäcker "Yellow Birdsu broder, att systern har hemliga möten med -l im. lillickans
far underrättas och stammens krigare gå ut för att taga det djärva "blekansiktets" Skalp. Flickan
underrättar emellertid sin älskade om faran, och de fly till Jims bloekhus, där de vidtaga försvars-

 

om penningar i 11 set. l sin nöd
bisträcker den nödtällde med en

 

l-L

 

åtgärder. Snart är bloekhuset omringat av indianer vilka mot detsamma rikta en häftig eld. Men
blekansiktena försvara sig tappert. De belägrades ammunition tager slut och däras öde synes vara
beseglat - då räddningen oväntat kommer. En skvadron av Förenta staternas kavalleri under eol,

lrookes befäl, som befinner sig i trakten, lockas av det häftiga skjutandet till platsen och för-jagar
snart rödskinnen. Var-efter fältprästen gör Jim och "Yellow Bird" till man och hustru.

Spännande handling, rik på äventyr. Obsl Äkta indianer.

I Vatten-Wai! i Ner-ge.

Turister-nas land par preference är ju Norge, vars säregna vilda natur givotsvis är föremål. för

den livligaste beundran. Ett framträdande drag i det norska: landskapets karaktär utgör som bekant

vattenfallen, vilkas mäktiga inslag i naturens skönhet är synnerligen påfallande. Våra bilder ge en
utmärkt föreställning om de gigantiska vattenmassor, som brusa nedför de norska fjällens ryggar
eller lekande smyga sina "brndslöjor" lodrätt ned mot sjöar och. vattensamlingar.

Storartade naturscenerier. Praktfulla vattenkask-ader.

BYXiCjOlGR. :Dråpiig skämibiid.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.
Halmstad l9ll, P. Kuoblars Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain