#0060: Biorama

1.

1 drömmen får han se de mäst olikartade scener.

: Bi oRAMA

PROGRAM.
Söndagen den. 2 April kl. 3.10, 4.106. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

ag

Enastående kinematografbild.

Kmkoaiijakt i Afrika.

Det är första gången i kinematografiens historia som denna livsfarliga jakt bli-
vit framställd i levande, rörliga bilder.

 m a n  m b   Mycket komisk och skrattretande.

Mynisamlingen.

En myntsamlare har inköpt ett ytterst sällsynt mynt och betraktar nu med
glädje detsamma såväl som hela sin övriga samling. Han insomnar därvid och i
Vi se först ett romerskt guldmynt I
som vision: Belsars gåva, den första guldtalern; den helige Ludvig; den tyske duka-
ten; scener från Wellensteins läger; spansk piaster; Gitano-dansen; italiensk frorin;
Romeo och Julia; samt en engelsk guinea; Falstaff i Tavarne.

-- Vägglllsäll.

En av säsongens vackraste bilder.

l ett fursteslott råder stor glädje vid en sons födelse. Furstinnan låter stäl-
la ut den lilles vagga i trädgården och sjunger vaggvisor för honom, varvid hon ac-
kompanjerar sig på mandolin. Moderslyckan strålar från hennes ansikte och fursten
omfainnar sin gemål. Föräldrarna draga sig tillbaka och överlämnar barnet åt en
bonne. Denna, som är pliktförgäten, lämnar barnet och går för att promenera med
sin käraste. Emellertid tränga rövare in i slottet och bortröva barnet. Stor sorg
råder vid upptäckten av att barnet är borta, furstinnan är nästan vansinnig av smärta.
Emellertid har barnet kommit ut i världen. I

15 är senare ligger i en skog en döende zigenare och bredvid honom sitter en
yngling. Denne kastar sig klagande över den döende, vilken reser sig upp och be-
rättar för ynglingen, att han hade. bortrövat honom från ett fursteslott för 15 år se-
dan, och att han icke var hans son utan av förnämare ursprung. Rövaren dör, den
stackars ynglingen står nu ensam i världen endast med sin mandolin i handen, med
vilken han försöker förtjäna sitt bröd. Han drager genom landet i hopp om att
finna sina verkliga föräldrar. Han kommer också till slottet och vill spela mandolin
där, men man visar honom tillbaka. Det lyckas honom dock att komma in islotts-
trädgården, och han spelar där vaggvisan. Furstinnan, som med sin gemål prome-
nerar i parken, hör plötsligt vaggvisan, en rysning kommer över henne, hennes tankar
ila 15 är tillbaka. Det svåra såret bryter äter upp och snyftande ropar hon: vMitt
stackars barn lever. du ännufb Emellertid har gossen kommit nära denplats, där
furstinnan och hennes gemål stå. Den lille spelmannen låter sin visa skalla och
modern känner igen sitt barn. Ja, det är hennes ögon, hennes mun, och hon om-
famnar den förvanade gossen, som nu kommer till övertygelse om, att han äterfunnit

Uppför Mont Blanc.

Överdådigt vackra scenerier och vyer.
Med Mont Blanc-banan från Foyet till Gol de Voza.
l Szt Gervais fagra dal. 2. Mot alptopparne. 3. Till Gol de Voza.

ar Ny Mont Blanc-bild. w

Sommarnöje hemma.
jComisk. i

 

 

 

Förstklassig Musik.

Biliettpriserna till dessa föreställningar am på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

Halmstad 1911, P. Kuchlers Massidenstryckeri.V

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain