#0056: Biorama

1.

6.

BloRAMA

I PROGRAM.
lSöndagen den. 19 Mars kl. 3.i0. 4.10 e. m.

083.! Den billiga entréen (se nedan). i

ap

KORSIKA.

Wasperfeafer.

Artisterna sminkas och klädas.
Kasperteaterns ägare.

I Kasperteatern som nu firar sitt hundraårsjubileum7 har fortfarande sin gamla
förmåga att-roa våra småttingar och Kasper, den illsluge och elake Kasper, gendar-
men, polisen och de Övriga uppträdande figurerna, icke att förglömma, äro verkligen
mästerliga var i sitt slag.

l denna bildserie
här visar sig till sin fulla rätt,
pers tokroligheter.

Den elektriska tråden. Komiskmckmm.
Älpförarens ära.

Stor-slagen, dramatisk bild inom ramen av de härligaste naturscenerier.

Han vill bestiga ett högt berg,
som skall följa med. Men

Storslagen naturbild.

Woanåe.

Några av truppens stjärnor. På scenen.

få vi tillfälle att beundra Kaspers uppfinningsförmåga, som
och de små kunna nog aldrig tröttna på sin vän Kas-

En turist gör en alptur med sin unga maka.
fullt av isjöklar, och vänder sig till en erfaren alplöpare,
gubben överantvardar uppdraget åt sin son.
hade gjort ett gott intryck på den unge alpföraren. Han tycker sig spåra i hennes
beteende, att hon vore allt annat än likgiltig för honom. Då han under vägen blir
allt närgångnare, får han till slut en bastant örfil av frun. Utflykten börjar emeller-
tid synas damen allt för ansträngande och hon vänder om på halva vägen, medan
maken, som ej lagt märke till det timade, fortsätter uppstigningen ensam. Alpföra-
ren vill hämnas liden smälek, och då turisten är i tagen med att fotografera av en
isjokel, begagnar sig ynglingen av tillfället att avdunsta, lämnande turisten allena
bland snö och is. Då denne ej känner till vägarna, vågar han sig varken framåt
eller bakåt och ger ifrån sig förtvivlans nödrop. Förgävesl Dä det lider mot afto-
nen, återstår för turisten intet annat än att försöka sig på återtåget själv. Han går
miste om vägen och störtar ner i en klyfta. Hemma väntar honom hans fru förgä-
ves. vAlpföraren har emellertid återvänt och söker ånyo närma sig turistens maka..
Frun inser, att alpföraren är ansvarig för mannens uteblivande.
hans ogärning, varpå hon vänder sig till denI gamle fadern. Denne tager sonen 1"-
förhör, och han kan ej längre neka. Den gamle fadern, en hedersman till hela sin.
varelse, ger sig själv ut att uppsöka den vilsegångne. Under tiden gripes. sonen avV
ånger. Han vill försöka gottgöra brottet och ger sig ut att bistå den förolyckade-.
Han uppnår olycksstället före fadern och hjälper turisten upp ur avgrunden. De
stöta på fadern och frun. Fadern överskådar situationen, och då sonen ber dem
samtliga om förlåtelse, låter hans fader beveka sig och urskuldar honom.

Fåglarna i natur-livet.

Kinematografi i färger av Pathé Freres.

Här få vi en liten inblick i fåglarnas värld, ankungar i vassen, talltrastarna,
hämplingarna, blämesarna och stararna, alla dessa luftens bevingade invånare äro
här framställda så att säga shemma hos sig) i förtjusande små idyller, som osökt
komma oss att minnas vår store mästare Ciccomellis tavlor från naturens värld.

När huset skulle repareras.

Humoresk.

HE!

Förstklassig Musik.

Biljettpriscrna till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
Halmstad l9ll, P. Kuchlers Accidonstr.

 

Hon förebrår denne-

Sällskapet bryter upp. Turistens fru

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain