#0055: Biorama

lill AMA

Köpmansgatan I
mktieholugct Svenska Biografteatern.)
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

 

 

Förevisninger av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriscr.

PROGRAM
fr. o. m. den 16 t. o. m. den 19 Mars.

En modig Iejontämjerska.

Ett spännande nummer.

Icke varje kvinna vågar umgås med de tre väldiga lejon på samma ogenerade sätt .som den
unga och därtill s nnerligen vackra dam vi här se i lejonburen --- eller rättare i öknen, ty det är
till synes i ett ökenlandskap hon uppträder, nära de berömda pyramiderna. Hon leker med de stora
bestarna som med kattungar, stoppar händer och huvud i (läras gap, brottas med dem på. ett satt
som sätter dskådarens nerver på ganska hårda prov. Men djuren finna sig .utan synnerliga protesterl
i sällskapet med den unga damen, och synas till och med för henne hysa mycket vanliga känslor.

Slutligen matar hon sina imposanta vänner. och det visar sig då att hon mycket väl förstår
att sätta sig i respekt hos dessa, nar de brista i den nödiga disciplinen.

Förstklassig dressyr och prima ögonfägnad.

l-le-rr graven. Amerikanskt lustspel.

Till amerikanarnes stora forargelse försvinner den ena efter den andra av deras
doålarprinsessor för att med sina millioner förgylla upp en eller annan vapensköld
i uropa. ,

:Herr greven: är en synnerligen rolig parodi häröver, med jubel mottagen av
de patriotiske amerikanarna.

l. wNej, ett adelsnamn minst). 2. xSe bara, pappalw 3. Med det gick inte
alls. 4. Svunna kärleksdrömmar. 5. Två klippska huvuden. 6. Den falske herr
greven. 7. Han gör furor, och 8. Pappa arrangerar lusteliga bröllop. 9. En vanlig
amerikanare bara 10. Som så gärna tages till nåder ll. lsynnerhet när den äkta
greven uppenbarar sig och 12. iGör fiasko.

Den blindas kärlekssaga.

En rörande livsbild.

Den unga flickan, som "armedelpnnkten för denna bild, berättelse ur livet, har sedan födelsen
saknat sina ögonsfljus, men med tålig nndergivenhet funnit si i sitt öde och1 växt upp till en in-
tagande kvinna. Då vill händelsen en dag, när hon med sin le sagerska är ute pä. en spatsertur, att
en ung läkare, som just är specialist på, ögonsjukdomar, sammanträffar med henne. Av intresse för
hennes olycka giver han si i samtal med henne, men det dröjer icke lange förr än läkaren mer in-
tresserar sig för sin behag ige patient än för själva afallet", vilket han lovar att kurera, så att den
blinda en dag får liksom han skada ljuset. Och. hans kärlek blir även besvarad från den unga flic-
kans sida, langt innan hon annu kunnat låta sin blick vila på honom.

Men det reser sig ett oöverkomligt hinder för de älskandes förening. Läkaren har ådragit sig
ett kroppslyte, vilket han anser förbjuder honom att erbjuda henne sin hand. Och samma dag, som
bindcln lossas från hennes ögon för att föra henne i hänryckning över seendets härliga gåva, kastas
hon ned i förtvivlan genom ett brev från sin läkare, som underrättar om det obevekliga hinder, som
reser sig emellan dem. Men vad över-vinner icke kärleken! Den älskande kräver ej fullkomligheten
-- hon vill blott vara varmt och uppriktigt älskad.

SALZBURGi

Salzburg är kronland, med titel hertigdome, i österikisk-ungerska monarkien
med huvudstad bärande samma namn. Vackra scenarier.

Max har svårt att finna en hustru.
Det olycksaliga flquapperet. a Skämt av Max Linder.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å. BIORAMA.

mimmi mi ri. nanm-s name-lanserar

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain