#0053: Biorama

1.

        

 l   R A M A

PROGRAM. Å
Söndagen den. 12 Mars kl. 3.10, 4.", e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

ag

,

stora 1Hudson-Fulton-festenl Newyork

l00 år sedan världens första ånghåt visade sig på Hudson-floden.
.Amerikanarne hava låtit bygga en kopia av den första ångbåten och sjösätta denna på min-
nesdagen. Stol-artade festligheter. oMilliontals människor i rörelse.
1. Militär-isla skeppsparad. 2. Återgivande av den första ångbåten, byggd av Fulton 1809. 2:3."
Framför-ande av "Halfmoont2 byggd av Henry Hudson, den första passagerarebät som kom till New-
york 1609.

 Sagobild i förtjusande färger.

En ung borgherre begiver sig ut på sjön för att fiska. Han kastar ut sitt nät och plötsligt
känner han att han fångat något i det. Hans följeslagare hjälpa honom att draga upp nätet och se
med förvåning att de hava-fångat en vattennymf. De befria "den fängslade och taga henne med
sig till slottet. Rädd följer nymfen dem, men grevens ord lugna henne snart. Denne, vilken be-
undrar hennes skönhet, blir förtjust i henne och vill göra henne till sin hustru. Hon giver sitt sam-
tycke därtill och bröllopet skall firas med stor prakt. Men nyrnfen längtar efter djupet från vilket
man drag-it henne. Vigseln är författad och gästerna lämna kyrkan.. På vägen till slottet faller hon
tillsammans och gråter bittert. uO, lät mig komma tillbaka till mitt vattenslott, mina vänner gråta
för att deras drottning är tillfångatagen". :Borgherren betraktar sin unga gemål och känner sig hart
träffad .av-hennes ord.

Det är natt. Sakta lämnar vattendrottningen slottet, men bakom henne skyndar den unge
gemälon, som inte vill lämna sin hustru. Hon ropar på honom och han kan icke motstå hennes
smekande röst. Han störtar" sig i havet och sjunker med henne. Hon för honom till sitt slott i
vilket blir stor glädje när deras härskarinna kommer tillbaka. I

----- Konstnärlig kinematografbild. m

Den barnlösa.

Efter Dumanoir. Storslagen, gripande bild ur livet.

Inspelad av framstående skådespelare i Paris.

Skådespelare." Herr Pierre Magnier vid Renaissance-teatern. Herr Georges lillateau, flleatre
Antoine. Fröken Marguerite Ninove Chatelet-teatern. Den lilla Monna Gondré., Rejane-teatern.

Ett modershjärta, men inga barn. Brevet från forna dagar. Den moderlösa. Andras barn.
Hon ömmar för de model-lösa. Den dödas brev. Hur mycken godhet finnes ej i ett kvinnohjärta.

Historien rör sig om en .ung kvinna, som är berövad glädjen att vara moder. Hon upptäcker
under utövandet av ett av de barmhärtighetsverk, med vilka hon uppfyller sitt eljest innehållslösa
liv, att hennes make har haft en äldre förbindelse och att som frukt därav finnes ett litet barn.

Hon blir förtvivlad häröver. Men hennes make försvarar sig med attldenna förbindelse som
tillkommit innan deras äktenskap. har blivit upplöst genom döden, och under dessa förhållanden för-
enar de sigI och så. bilda barnet och modern utan barn ett nytt hem.

Genom Italienska illperna

E på en1 timmerflotte. E
Verklighetsbild utan motstycke.Å

Den originella timmer-flottning som här visas erbjuder en inponerande och underbar anblick.
Vit en del sammanbundna trädstammar stå några säkra män, som med en förvånansvärd skicklighet
manövrera flotten genom de brusande strömmarna. Ibland meter-högt upplyftad av vågorna glider
den bräckliga far-kosten fram genom en härlig natur, tills man slutligen nätt målet - det stora
säg-verket. Här drages timmer-stockai-na upp och föras till tekniskt fulländade maskiner där de med
stor hastighet sönder-sågas för att därefter användes i industriens tjänst.

August "vår-da dir-(hatt.

En oerhört rolig skämtbilcl.
EfrE

Förstklassig Musik.

Biljettpriserna till dessa föreställningar väro pi alla platser: q

För vuxna 25 öre, för barn.10 öre.
Halmstad IQII, P. Kuchlors Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain