#0051: Biorama

m, .  ...rt i.

--- Bioniiii. =

KÖPMANSGATAN.
Prpgram Söndagen den 5 Mars 1911, kl. 3,10 och 4,10 e. m.

1. Peary hemma i sitt hem på Eagle Island-i Newyork.
Fotografer-ad av Tje "wltaqrapj å Cia, Wewyoré.

l. Pearys son samt eskimåhunden,.som ätföljer Peary på hans färd. 2. Kommendanten Peary omtalar för

tidningsmän sin upptäckt av Nordpolen.

3. Kommendanten Peary, hans hustru, dotter och lille son Robert.

llr Napoleonllonapaites liv.

lIIIISTIIIiIISKT DRAMA.

Denna finns har utgått från The Vitagraphs atelier i Newyork. De medverkande artisterna äro med största
omsorg valda bland teaterns allra förnämsta krafter. (Napoleons roll utföres av mr W. Humphreys), dekorationerna

äro minutiöst utförda efter bevisligen äkta föremål och
na - i ren empirestil.

hsta avdelningen.

Ifsta a-vd. utgör dramat om Napoleon Bonapartes
kärlek till den intagande Josephine.

Josephine Beauharnais, dotter till generalguvernören
över Martinique, promenerar en dag i dess trädgårdar
där hon möter en sierska, vilken förutsäger hennes öde
på följande sätt; "Du skall bliva mer än drottning, men
du skall även se slutet på din makt". Profetian slog
även in. Knappast anländ till Paris bemärkes Josephine
genast av Napoleon Bonaparte under ett besök hos ma-
dame Tallien. 

Bröllopet äger rum. Tre dagar därefter tager för-
ste konsuln, vilken kallats till befälet över armen i Ita-
lien, avsked av Josephine och stiger till häst för att rida
h- äran till mötes.

Tiden går sin gång. Vi se nu Napoleon såsom
kejsare. Hans kärlek till sin maka har ännu ej under-
gått någon förändring, men Josephine har ej skänkt ho-
nom den son, som skall föreviga namnet på denna nya
dynasti. Napoleon hyser fruktan för detta sakförhållande
och börjar, pådriven av den ränkfulle Talleyrand, att på
grund av statsskäl tänka på skilsmässa med Josephine.
Med tillhjälp av- ett uppträde, som han själv framkallat,
delgiver Napoleon den grymma nödvändigheten som
fordras av henne, och den olyckliga förstår honom allt-
för väl. Det officiella tillkännagivandet om skilsmässan

äger rum i Tuileriernas salonger. Josephine underteck-.

nar, tillintetgjord men resignerad och värdig, det papper
vilket stöter henne tillbaka och avlägsnar sig sviktande
mellan Talleyrand, som småler, och Napoleon som står
som förvandlad i sten. Skilsmässan makarne emellan
är rörande.

Den tillbakastötta innesluter sig jämte sina minnen
i Malmaison,äoch vi se henne där vid sidan av en byst
l av den dyrkade, en hatt och en kappa - hennes ljuvas-
te relikar, "

Hon försöker förgäves att glömma sin smärta ge-
nom hasardspel, men allt påminner henne endast om
hennes förlorade kärlek. .I en vision ser hon Napoleon
nalkas, se, hur hon utsträcker sina armar för att kvar-
hålla honom, men bilden upplöses och försvinner och
Josephine faller avdånad till marken. Första akten är
utspelad.. . -

 

 

slutligen -är allt- frän moblemangen i palatsen till dräkter-

2::h-a avdelningen.

Napoleon på slottet nMalmalsonn efter slaget
vid Waterloo. Han besöker rummet där Josephine
dog, går bedrövad omkring, sätter sig till slut och faller
i sömn. I drömmen ser han: i

Marengo. Den österrikiska styrkan, Napoleon och .i 

hans generaler drager förbi.

Napoleon som kejsare. Kröningsscenen. Högtid-
ligheterna i Notre Damekyrkan. Biskopen välsignar Na-
poleon och denne sätter själv Kronan på sitt huvud samt
kröner därefter Josephine.

Austerlitz. Napoleon och hans generalstab imit-
ten, Österrikiska generaler närma sig och överräcka
sina värJor.

Jena. Napoleon till häst på sin berömde vite
gångare i slagets hetta.

Friedland. .Kyrassiererna kämpa. Napoleon iakt-
tager kampen genom sin kikare.

Aktenskapet med Marie Louise av Österrike.
Ceremonien utföres av ärkebiskopen i Grand Gallerie
i Louvre. Napoleons moder, broder och släktingar äro
närvarande. -

Konungen av Roms födelse. Hovet samlas i för-
hallen, då Napoleon träder in med tronarvingen. I

Konungen av Roms barndom. Napoleons son
leker medan kardinaler, generaler och soldater se på.

Moskva. Ätertåget,. genom djup snö, bland döda
och särade. Man ser i fjärran den brinnande staden.

Tronavsägelsen. Avskedet med det gamla gardet.
Napoleon omfamnar generalen och kysser fanan, under
det soldaterna fälla tårar.

Waterloo. De döende soldaterna hälsa Napoleon.
Szt Helena. Den landsförvisade kejsaren står på
en klippa och ser bedrövad ut över havet.

m

3. Vyer från Sagiiarrisdalen. storslagen "aim-bila.

4. i 672 af Samiåffslhålblö. Qenomrofzy.

 

 

Halmstad 1911, P. Kuchlers Aeoidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain