#0050: Biorama

1.

IURAllA

-w-w Köpmansgatan
lnktiebnluget Svenska Biografieutern.)

i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningdr ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 2 t. o. m. den 5 Mars.

(Ön Stlinda.

En avskild uppehållsort för människor.

Saint Kilda är en liten till Skottland hörande ögrupp i Atlantiska oceanen, omkring 90 km-
väster om Hebriderna. Gruppen består av en större och flera mindre öar. Huvudön är hög och ber-
gig samt ter sig frän sjön synnerligen ogästvänlig, men ger dock hem åt ett hundratal människor,
vilka här, avskilda från övriga världen, leva sitt eget liv och uppehålla sig av öns produkter. S:t
Kilda har rik gräsväxt samt föder ett stort antal nötkreatur och vilda får i tusental. Oborna livnä-
ra sig sålunda med boskapsskötsel, jakt på. de vilda fåren samt fiske.

Filmen återger åtskilliga intressanta moment ur dessa isolerade människors liv. Man får se
åtskilliga av öns honorationer, bl. a. skräddaren, tvätterskan o. s. v. Man får se öborna på jakt och
fiske -- man fiskar även lunnefågel, påJ vilken fågelart ön är mycket rik -- livsfarliga expeditioner
i lina på de branta klippväggarna för att söka fågelägg o. s. v.

Hård natur och idogt folk.

 

Ett fantasi- och utstyrselstycke i

Ludvig XV:s stil.

Utfört av elever i lele Yane Huberts dansskola i Paris.
Klnematografl l färger.
Synnerligen ögonfägnande, färgrikt arrangement, utfört med verkligt parisisk
grace och charme. Första klass sevärdhet för alla åldrar.

 

WwMWeB-WM
KONSTFILM. KONSTFILNl.

BRÅNDGHEFENS DOTTER.

Spännande kärleksdrama från vår tid.

Brandohefen st dotter Ellen är förälskad i fadrens sekreterare Jack och avvisar därför en för-
mögen ung man, som anhåller om hennes hand. Fadern blir ursinnig och degraderar Jack till van-
lig nbrandkarl, men Ellen håller troget fast vid sin kärlek. I ett brev underrättar hon den älskade
om, att hon vet huru fadern behandlat honom, samt anhåller att han måtte komma till henne. Han
kommer, men den avvisade rivalen får se honom och underrättar brandchefen, som skyndar hem och
visar ut Jack.

Men Ellen är besluten att ej ge vikan Hon skyndar till Jacks hem, en präst tillkallas och
vigseln äger rum. Mitt under vigselakten kommer den förgrymmade fadern in, men han får åter-
vända utan dottern.

Så uppstår eldsvåda i brandchefens hus. Och nu får Jack tillfälle att utföra ett hjältedåd,
som äntligen bibringar Ellens oförsonlige far en annan uppfattning om magen. Val-efter det hela
slutar i lycka och försoning.

Bildserien erbjuder många spännande moment, man ser huru brandkåren rycker ut, och i vild
fart jagar till det brinnande huset. Man ser huru eld och rök fyller huset, huru brandmanskapet
arbetar under oerhörda svårigheter, huru människor räddas i sista ögonblicket o. s. v.

Sforslagen kinematograji!

WWWWNW

 

 

I
UI- s-torkens Ilv.
En briljant framställning i bilder.

l. Det gamla nästet bättras pä. 2. Stor-knappa och istor-kmamma avhandla framtiden. 3. För-
äldraglädje. 4. Småstorkarna få mat. 5. De unga vingarna prövas.

 

 

Botad för sömnlöshet.

Professor Murmeltiers hypnotiska stol.
Ultra dräpligt skämtstycke, som icke kan beskrivas, utan bör ses av alla. som älska ett sär-
deles gott skratt. Humor-esk.

Förstklassig Musik. i
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P."Kuehlers Åaeldenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain