#0049: Biorama

ll.

5.

llllllll

m:- Köpmansgatan
[Hktiebulaget Svenska Biografieatern.)

i alla hänseenden bästa och Qlegantaste Biografieater.

Förevisningor ov levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 27 Febr. t. o. in. den i Mars.

PATHEIOURNAL

Aktuella bilder till dagsleröniiean.

I. OHAMONIX (Frankrike). litt friskt vinterliv på. bobsleigh.

II. JERSEY CITY (Amerika). En med dynamit lastad ångar-e springer i luften, förstör-ande
en stor man d bygg-nader. Tio personer dödades vid olyckstillfallet och fem hundra såracles svårt.

lll. S LVIäI. Den allra modernaste kappan, där fickan ersätter handväskan, samt en char-
mant eftermiddagstoalett.

IV. PARIS. M. Harvidux demonstrerar sin epokgörande uppfinning, som åsyftar att förmin-
ska riskerna för luftseglare. Uppfinningen utgöres av en mindre fallskiirm, som bålres av den i aero-
planet sittande och som vid inträffande olycka säkerställer luftseglarcn.

V. TORREBLANCA (Spanien). Expresstågetlfrån Valencia iii-spårar. Ett 30-tal personer dödade.

VI. REVAL. En rasande storm härjar vid Östersjöns kuster.

VII. LONDON. Kung Georg V öppnar den andra parlamentssessioncn under sin regeringstid.

Det nyast från alla världsleanter.

 

än) Bsze Trzfz är en ämne man. 
Historien om en kvarglömd väska.

Den förmögna baronessan glömmer sin vaska med dyrbart innehåll på en bänk. Lille Fritz
kommer larvande förbi, finner väskan Och förstår av ett innoliggande visitkort vom älgar-.innan 
Han beslutar sig strax att återställa det förlorade föremålet till baronessan på slottet, men anser
sig böra rigga upp  något i anledning av besöket. Han träffar en kamrat, med vilken han byter
rock, men glömmer samtidigt av att väskan ligger kvar i den gamla rocken. Detta ger :mledningI
till att Fritz kort därefter känner sig ganska generad, då. han står inför baronessan.

Saken skall snart vara råittad, tänker han och kliar efter kamraten, som redan hunnit hem, där
väskan hittats och granskas mod lystna ögon. Då uppträder lille Fritz -på scenen och lycka-s genom
sitt resoluta uppträdande att åter få väskan och har så nöjet att med en artig b-ugning överlämna
den till rätt ägare. Belöningen uteblir naturligtvis icke.

En näpen bild, belysande en liten parvels rättskänsla.

LARÅR 
Engripande skildring ur en ung, fattig fiickas liv.

Scenen är i en flickpension, som står under en sträng men rättvis föreståndarinnas ledning.
IVid pensionen är en ung. oerfaren lärarinna anställd, som trots böner och förebråolser ej alltid kan
fullt hålla ordning på sina små. yrhåittor.

Den unga lärarinuan har en gammal mormor i livet, och den gamla hederliga gumman kom-
mer en dag till skolan lör att omtala för dotter-dottern sin svåra ekonomiska ställning. Tillfället är
emellertid icke lämpligt. varför hon senare skriver till henne. Den unga larm-innan får brevet mitt
under en lektion och faller i förtvivlan över innehållet. uJag blir vräkt från min bostad", skriver
gamla Gertrud, "om jag icke senast i morgon betalar hyran. 100 kr."L

Barnen begagna tillfället av sin lararinnas glömskr för det närvarande och göra okynne av
varjehanda slag, bl. a. ritande 4fgubbarin på svarta tavlan. tel-kommen till verkligheten, bannar den
stackars lärarinnan sina bråkiga små. lärjungar och tillrättavisar en av dem, Margareta, genom att
hårt taga henne i armen. Det borskåimda barnet skyndar till föreståndarinnan för att beklaga sig
och sammanträffar med sin mor, som kommit för att  sin dotter. Den stackars lärarinnan blir in-
kallad och erhåller en allvarlig skrapa för "misshandeln".

Margareta, som i grund och botten iir en god flicka, återvänder till klassrummet, där hon fin-
ner gumman Gertruds brev. På hennes förslag samla de unga ihop 100 kr. av sina fickpiingar och
överlämna dessa i hemlighet till den gamla.

Den olyckliga liirarinnan, som naturligtvis är ovetande om barnens vackra handling, blir nn-
dor tiden utsatt för en svår frestelse att på. oärligt vis skaffa sin älskade mormor den behövliga
panningsumman, men hennes heder-skänsla segrar och hon får sin belöning härför några ögonblick
senare, då. hon erfar sina små lärjungars ingripande i hennes stora bekymmer.

En bild, som manar till efierianke.

   

Amerikansk konstfilm.

är] EJ Kärlek och poletik. IE

En blick bakom kulisserna av det politiska valspelet i Amerika.
i Den unge framåtsträ-vande oppositionsmannen Daly måste till varje pris hindras att bliva vald.
(Joh det harskande blockets ledare av valstriden Mbossenu Atxvord har funnit medlet: den guld-
lockade sircnen. En oförsiktighet av henne bringar dock hela planen att stranda, då blocket redan
triumferade, och oppositionen segrar.
I. nBlockets" besoldude sirén.

Amerikansk konstiilm.

2. Daly måste intrigems bort. 3. Ett arrangerat olycks-
fall. 4. l sirenens garn. 5. Bossen lycklinskar. 6. Vilkor-et: Ingen politik. 7. Giftermål i
stället. 8. Ett ödesdigert avtryck. 9. I lejonets kula lo. Strid på lie; och död. II. Dalys
politiska tal. 12. På oalnatlen. 13. Segerbulletinerua iralöpa. 14. Vald med jörk-rossmzde
majoritet. 15. Räddni-skans belöning.

En   Ett uppiggande och trevligt nummer.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 P. liuehlers Aeeidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain