#0048: Biorama

1.

2.

       

IuoRAMA

PROGRAM.
Söndagen den. 26 Febr. kl. 3.m, line. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan). l
M
Svenska bilder.

En åktur efter älg lill Älfkarleby vattenfall.

Vacker och intressant naturbild från egen atelier.
I glädjens dagar glöm ej föräldrarna.

vem vinner milt hjärta?

Miss Helyett är enI amerikansk milliardörsdotter, vars hemgift är omsvärmad
av en massa friare, mer eller mindre bedagade. Max håller sig på grund av sin
blyghet mera i bakgrunden. Då hennes beundrare förklara sig villiga att övervinna
varje svårighet för att erövra hennes hand, anordnar Miss Helyett en tävlan, ur vil-
ken hon hoppas att Max, skall gå som segrare. Hag giver mitt hjärta åt dena, för-
klarar hon, ssom är den förste på bergets toppa. Men Max, som hindras av sina
konkurrenter, vilka äro avundsjuka på honom, lyckas icke segra. Lyckligtvis låter
icke den lilla amerikanskan sig nedslås av så litet. Hon vänder sig till segraren och
säger till honom: aErt är mitt hjärtalv Därefter sträcker hon sin hand till den ned-
slagne Max och säger: aOch hans är min handla i

 

 

III-II. I..- I III- I-
I...III-III..IIIB-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-Il IF
.III IE ...III-III..

   

lll wfälg  lll j l.l
illalaaa talang l.
Framdrivna av unga män till häst simma tjurarna över Rhone. Då de uppnått

byn försöka invånarna att enligt gammal sedvänja hindra dem att komma in.

Sedan vaqueros på Cumarques slätter valt ut en 6 a 8 tjurar, driva de ned
dem mot Rhones stränder och tvinga dem med tillhjälp av sina vassa pikar över ett
av flodens vad och föra dem sålunda fram till bestämmelseorten Sit Maries.

Där i den gamla staden är det sedvänja att ungdomen så länge som möjligt

söker hindra boskapen komma in, under det herdarna obarmhertigt driva på de
stackars djuren.

Till slut lyckas skaran nä fram till hjärtat av staden, den med långa barriärer
inhägnade platsen, där den egentliga täflingen skall gå af stapeln. Tjurarna föras in
på arenan, där de unga männen redan äro samlade och nu gäller det, vem av dem
som skall bli årets champion och kunna rycka till sig den bandros, som är fästad
vid tjurens hals, och som är kampens mål.

 

I-- f
IIIIIIIIIIIIIIIIII
.Il-.-

Småfåbåor från Brefagne. Wonsfnärayf anamma.

Det är en samling vackra tablåer, som vi här få se. vDe små bretagnska flickor-
na med sitt käcka och friska utseende och sina pittoreska nationaldräkter passera
förbi. Det är träskodansen kring de gamla kvarnarna som här visas och barnbröllop
rn. m.. , .

Efter Tapto. Militärburlesk i flera avdelningar.

Spelad av artister från Teater des Westens i Berlin. Högst komisk.

Förstklassig Musik.

Biljettpriserna till dessa i föreställningar äro pa alla platser:

För vuxna 25 öre, för barn 10H öre.
i Halmstad I9ll, P. Kuclllers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain