#0047: Biorama

BI R Å Å Köpmansgatan.
Bästa Och elegantaste.Biografteater,

Endast i dag och i morgon den 25 och 26 F ebr. förevisas
bland andra utmärkta bilder:

Skalden Gustaf Frödings sista färd.

lirastarens garn ell r namnen.

Svensk kinematografisk konst!  ,
Omaråefaå får .äzhemafografen effer Wugzzsf Bfancjes årama. 1 4

Inspelad av de förnämsta svenska sceniska artister från Kungl. Operan och
Dramatiska Teatern.

 

 

     

-imnwfna-...M
s

Regie: Gust. Linden.

tzste Regissör vid Dramatiska Teatern.
P E lt S 0 N E R:

Axelsson, jiirnbitraren ............................... .. Herr Frithiof Strömberg, Kungl. OperanI
Anna, hans dotter .................................. .. Fröken Anna Lisa Hellström, Södra Teatern.
Dahl, brnkspatron .................................. .. Herr Ivan Hedqvist, Dramatiska Teatern.
Jäger, häradshiivding;I ............................... .. Herr Albin Lavén, Dramatiska Teatern.

Kroggiister, arbetare oeh annat folk.

 

 

Försnnlma ej att se detta

Svensk dramatik!  av "H1  Svensk dramatik!

kan astadkommas av vara
egna populära skådespelare. - En handling fran början till slut präglad av den största
spänning och intresse.
Angående innehållet se brochyren, som tillhandahålles
A vid ingången för 5 öre.

 

 

 

 

 

 

 

Halmstad 1911, P. Kuchlers Accidenstryckerl.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain