#0046: Biorama

3.

4.

Köpmansgatan :-

[Hktieholuget Svenska Biogrufteatern.)
i alla hänseendqn bästa och elegantaste Biograftqatzr.

Förevisningar av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. n
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entreprlser. i

P R 0 G R A IW
fr. o. m. den 25 t. 0. rn. den 26 Febr.

ytkiuenn ytkmaln

Skaloen Gustaf TFröoings

"i sista. fara.
Bilder från sorgehögtidligheterna.

  

 

Unn-

- .LH -Y . .screw-A. .sz-f Ja f 1 . i v 

   

 

Svensk kinematografisk konst!

I Gillllk

eller lärnbäraren.

Omaräefaå för Ezhemafografen" effer 77:19qu Bfancjes ömma.

 
 

 

 

   

Inspelad av de förnämsta svenska seeniska artister från Kungl. Operan och
Dramatiska Teatern.

Regie: (inst. Linden.

1:ste Regissör vid Dramatiska Teatern.

PERSONER:
Axelsson, jiirnbäraren ............................... .. lIerr Frithiof Strömberg, Kungl. Operan.
Anna, hans dotter .................................. .. Fröken Anna Lisa Hellström, Södra Teatern.
Dahl, brukspatron .................................. .. llerr Ivan Hedqvist, Dramatiska Teatern.
Jäger, häradsliövding ............................... .. Herr Albin Lavén, Dramatiska Teatern.
Kroggiister, arbetare och annat folk.
Svensk drmnank! "mere ed Å Svensk diamant!
kan astadkonnnas av vara "

egna populära skådespelare. H- En handling fran början till slut präglad av den största
spänning nell intresse.

Angående innehållet se brochyren, som tillhandahålles vid
ingången för 5 öre.

Indianrodd i Kanada.

l kanoter utför forsarna.

De kanadiska kanoter-na äro föl-färdigade av naver, fastsydd vid lätta träspjåilar. De manövre-
ras med en åra och äro synnerligen lätta och starka, så att de tåla vid ganska omilda grundstötningar.

Indianerna äro utomordentligt skickliga i att hantera dessa farkoster. Filmen visar huru de
styra kanoterna nedför forsar, vilka synas fullkomligt ofarbara. Med snsande fart här det i väg ut,
för Frenchfloden, och det. ser varje ögonblick ut som om vattnet skulle uppsluka kanoterna och de-
ras besattningar. Men allt går lyckligt, och snart se vi dem åter i lugnare vatten, för att i nästa
ögonblick hinna till en ny fors.

Aven de vite kanadensarne förstå, såsom synes, mycket väl att sköta en kanot, om de än icke
besitta indianernas skicklighet och djärvhet.

Amerikanskt sportsliv.

Petter på jakt.

En munter bild från en minst sagt äventyrlig jaktutflykt.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 Ffl-(nehlers Acoidcnstryokeri

   
  
  
     
  
    
 

 

 

Förslinnna ej attI se detta

 
 

 

 

 

 

 

  
   
  

Alla ha roligt.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain