#0044: Biorama

I BlORAMÅ

PROGRAM...
Söndagen den. 19 Febr. kl. 3.m, 440 e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

M

Egg

 

-Q

Kronprinsparets besök i Örebro.
Tolfte svenska gymnastikfesten i Örebro.

Kronprinsparets ankomst. Storbron och slottet. Kronprinsen beser
de vid slottet liggande i Kalmarsund upptagna koanonerna. På vag till
uppvisningarna.X Uppvisningen i gymnastiksalen. Aterresan till slottet.

Kä-

 

 

åammys epraff. Women

Hatten före (Iristiune föoeleeoog;

Ur Andersens sagor.

Cristians farrnoder har besök av Blake, den gamle handlandeu, husets vän. Blake har knappast
kunnat försvara sitt gamla ordspråk: "Pängarna regera världen, pangar är den enda lyckantt, medan
moi-modern håller styft på sitt: uEtt gott humör är bättreän pängaru. Blake skall just till att gå,
då. Cristian kommer springande glad och för-nöjd. Han giver Blake rätt i, att pängar är bättre än

 

 

" ett gott humör.

Det är aftonen före Cristians födelsedag. Trött och lycklig sätter han sig ned i sin farmors
stol, den kära gamla, ooh Maria, Cristians väninna, önskar han godnatt.

Med Blakes ord ljudande i öronen somnar Cristian i Stolen.

Då kommer "John -BlundttI drömmens genius, slår sin breda paraply över Cristians huvud och
visar honom i drömloilder den sjuka lyckan som rikedonoen skänker den, vilken icke kan smile..

"Den vita mannen" lovar Cristian, att han skall få. tre önskningar uppfyllda. Det första han
önskar sig är stekt ål och choklad, det andra är pängar, det tredje gömmer han efter HDen vite
mannenstt råd till ett laglig-are tillfälle. v

Cristian lever i sus och dns, tills pängarne äro slut, då. går han till the-.n vite mannen" och
heder om mera pänga-r, men denna gång får han icke sin önskan uppfylld. L:Cnska nagot bättre",
säger MDen vite mannent, och försvinner. Men då kommer Blake fram. l-lan drager Cristian med
sig till sin butik, där alla gestalterna bli levande och gör Cristian förskräckt, och tillbjuder Cristian
 mycket Elpängar han vill hava om han vill avstå sitt glada skratt och goda humör. lristian 
in på förslaget och får en talisman, som alltid kan skaffa honom pangar - men han kan aldrig
vara glad mera.

Den förr så. lycklige Cristian sitter i en fästligt smyckad sal, där glada människor i karneval-
dräkter roa sig kungligt för Cristians pängar. Den fästen giver är allvarlig, som graven. Alla vill
göra något för att uppmuntra honom, de vackraste dansöser jagar han bort, och sitter till sist allena
på. en bank. .Då kommer döden och visar honom den kalla jord, som snart skall uppsluka honom
som sålde sitt glada skratt. För-tvivlad sjunker Cristian på knä. och framstanomar oberäknat men ur
djupet av sitt hjärta den sista önskan han har; LfCriv mig mitt glada skratt tillbaka". Knappast har
han uttalat det förrän "Den vite mannen" strax står hos honom och strör rosor på hans huvud och
säger: LLDet är en god önskan, Cristian".

Drömmen är förbi. Cristian vaknar vid att far-modern och Maria i anledning av hans födelse-
dag 1kastar rosor på. honom och önskar honom all lycka. Av de gåvor som Cristian far, är dock
ingen som gläder honom så mycket som att han kan skratta.

Cilzkusliv; Stort spännande drama.

1. Cirkustältet. Föreställningens början. Första- numret. Josues, den lille trapezkonstnären.
Olyckshändelsen. Josues moder störtar fram och bär sin svårt skadade son in. i en nar-belägen loge.
En omänsklig cirkusdirektör. Bortvisade.

2. På vägen. Två olyckliga. En bön vid korsets fot. Barmhartighet. Josues tillfrisknande.

3. Efter 10 år. Josues hemkomst. På väg till cirkus. Elden är lös. Räddningen. Igenkänd.
Försoning. 

I o I i o o i  i 1an -e
Cyklister 1 Belgiska armen.
Tjänstgöring på fältet. - l Kasärnen. - Ex-ercis. fr
En högst intressant film som kommer att väcka beundran hos alla.

Patenimålaren.
Mycket rolig.

air-E
Förstklassig Musik.

Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 Öre,Y för barn 10 Öre.
Halmstad l9ll, P. Kuohlers Accidonstr.

 

i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain