#0043: Biorama

loiiliU

--- Köpmansgatan .-
(Rktieholaget Svenska Biografteatern.)
i alla hänseenden bästa. och elegantaste Biograftqater.
Förevisningar av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 16 t. o. rn. den 19 Febr.

Bilder från Sicilien.

Underbart vackra naturbilder från den vitt besjungna Medelhavsön.

VITAGRAPH. VITAGRAPII.
Lyckans vägar eller Mjölkflickans roman.

Amerikanskt lustspel. Muntrande handling, överlägset spelat!
i: gå?

Slagnummer från
HMERICAN BlOGRAF!

Samhällsomvälvaren

eller Anarkisten och fabriksägaren.

 

 

 

4ni 4n
ll? IF 1

EXPRESS!

416
gå

EXPRESS!

 

 

 

 

 

 

Dawson är en låg natur och drinkare. Hans stackars hustru får nästan med
våld förmå honom att gå till sitt arbete. Förmannen klagar på honom för att han
ständigt kommer för sent7 och gräl uppstår. Direktören kommer med några av sina
vänner för att visa dem fabriken och vänder sig med några vänliga ord till arbe-
taren. Men denne, som hatar välklädda människor, slår honom till tack för hans
vänlighet. Han blir avskedad. Nästa dag beveker honom hans huttru att gå till
verkstaden för att ånyo söka arbete. Men han blir avvisad. Han driver sedan om-
kring på gatorna, och en gång, då han är drucken, uppsöker han direktören i hans
privatbostad för att hämnas. Han kommer osedd in i villan, och med revolvern i
hand smyger han sig till sovrummet. Här ser han direktören sitta i en stol, allde-
les förtvivlad, medan hans dotter ligger hopplöst sjuk i sängen. Trots alla sina
pengar, kan han ej få sin dotter frisk. Här är lägligt tillfälle till hämnd. ldetsam-
ma reser sig den lilla flickan och kryper till fadern för att trösta honom. Arbeta-
ren låter revolvern sjunka och betraktar fadern och dottern, och plötsligt blir det
klart för honom, att guldet icke alltid är lyckligt för människan. Direktören ser
tillfälligtvis upp och upptäcker arbetaren, men han ser på hans ansiktsuttryck att en-
inre förändring genomgår honom. Han reser sig upp och går fram till arbetaren,
fattar hans hand och lovar honom arbete.

I . I lf J: J
1 li :r IF
i

 

 

 

 

 

IJ

 från iiiarahergen.

1....

Storslagna alpvyer.

Bergssystemet Jura sträcker sig från Rhöne nedanför Geneve i nordost-.lig riktning till övre
Main. De här visade bilderna härleda sig från fransk-schweiziska Jura (utom denna finnes Schwa-
biska och Tyska J.) ett starkt verkat kedjeberg med riktning från nordväst till sydost. De sydöst-
ligaste och högsta kedjorna höja sig brant från schweiziska högslåtten. De förnämsta. topparna äro

Grét-de-laneige, Reculet., Mont Tendré, Döle. Hasennatt, Röthifluh och Weissenstein.
Vår film återger åtskilliga lika vilda. som vackra partier från dessa alpområden. Höga fjäll-
toppar, svindlande biåddjup, vilda fall och forsar, storartade järnvägsanläggningar etc. omväxla.

Sevärdhet för alla naturvänner.

Eå Lehman kan allt, vet. allt. EE!

Lehman år som bekant en ovanligt dugande ungdom, och i denna bild visar han detta på det
mest övertygande sätt. Han hjälper och stjälper med samma oförbrånneliga humor.

En glad ska-minne.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 quohlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain