#0042: Biorama

1.

4.

      

ll

m:- Köpmansgatan
P R 0 G R A lill
- fr. o. m. den 13 t. o. m. den 15 Febr.

Bilder för dagen. Eda-otå-
Tl-aviävlingar i orås.

Hästsport i vintertid. " i
Borås travklubb hade i söndags å Oresjö anordnat sina sedvanliga vintertäv-
lingar, vilka försiggingo under briljant väder. Deltagandet i tävlingarna var livligt
och åskådarna räknades i tusental.
Vi äro redan i dag i tillfälle att visa bilder från de sex löpningarna, vilka för-
siggingo utan olyckor och gåvo en hel del präktiga resultat. -
Bilderna tala för sig själva.

Den komiska trion.

Tre glada själar,
två ynglingar och en flicka, prestera en hel del trics, lika muntrande som skickligt
utförda. Gott humör förlänger livet!

é Straffångens dåd.

Tågsammanstötningen vid New Wales Colorado.

Drama hemtat ur livet.

1zsta avdelningen.

Ester, guvernörens lilla. dotter, är på. väg hem till sin fader. Hon har, åtföljd av sin barn-
jungfru, varit på. besök hos sin far-moder. I samma järnvagskupé som de sitta sitter och en fång-
knekt med en straffånge. Alla draga sig undan fångens närhet. Endast barnet kan icke se något
ont med mannen utan ser vänligt på honom. "

Expressen ilar framåt. Sorglöst sitta de resande i sina vagnar.
på. dem. "

 

 

De ana icke faran som lurar

szra avdelningen.

Förgäves söker en man på linjen att hejda tåget. Det rusar framåt och i nästa ögonblick
har en fruktansvärd sammanstötning äfrt rum. (Sann händelse, alla i denna avdelning skildrade
episoder äro tagna ur verkligheten.) Eet väldiga lokomot-ivet kar kört in på ett annat tåg. Allt
ligger i spillror. Har och där flammar elden upp, särades järnmer och veklagan höres, nr spillrorna
framdrager räddningsmanskapet särade och döda.

3zdje avdelningen.

Ur vagnen vari straffången och guvernör-ens dotter fore,  barnjungfrnn räddad. Bland spill-
rorna ligger fångknekten död. Fastlänkad vid honom ligger straffången, som av slaget endast blivit
bedövad. Han uppsöker nyckeln till kedjan, lossar den samt är fri. Då. får han se Ester, guvernö-
rens lilla dotterhligga inklämd i vagnsspillrorna. Runt omkring rasar elden. Skall han fly eller
rädda flickan. A ena sidan vinkar friheten,  andra fängelset, men barnets räddning. Han räddar
barnet och - avföres till straffanstalten.

4zde avdelningen.

En månad senare. Förgåives har guvernör-en sökt sin dotters räddare, då en dag vid besök
å en straffanstalt får Ester. då. hon går från cell till cell och ntdelar blommor, se sin räddare. Om-
sesidigt och hjärtligt igenkännande. Giv denne man fri, säger hon till långknekten. Han endast
skrattar. Då. skyndar hon till fadern. "Pappan pappa, min räddare är där! Rädda honom, giv ho-
nom fril" Strafflistan genomgås, hans brott var ej stort. Stöld av nöd. Glad skriver guvernör-en
ut en frisedel och Ester kan återgalda sin skuld.

Szte avdelningen.

Straffångens frigivning och guvernör-ens löfte.

---- "Puthés Ueckoiournul. -.-

Aktuella bilder till utlandets veckokrönika.
MELlLLA l MAROCKO: Ett högtidligt mottagande.
MOSKVA: Hockeytävlingar mellanryssar och engelsmän.
BRYSSEL: Stafettlöpning av militär, alla regementen deltaga i tävlan.
PARIS: De moderna V-skodonen.
GRANADA: Kung Alfonso anländer till Almuerta på återväg från Marocko.
SOUTHAMPTON: Engelska regementen inskeppa sig för färd till Malta.
BRYSSEL: Prins Victor-Napoleon med gemål på besök i automobilutställningen.
TEl-lERAN: Turkarne skicka trupper till de hotade zonerna.
LONDON: Från den olyckliga kapplöpningen vid Newburg, då två ryttare
blevo offer för svåra kullridningar i steeplechase.

 V OgS ä ln feSSe.

Fyra förlevningar på en dag.
Ett friskt, muntert skäminummer

med sol och gott lynne, ungdom och fägring, kärlek och genkärlek, tete a tete och
förlovningar i långa banor. Synnerligen sevärt stycke.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 Pf-Kuchlers Aceidenstryekcri

SOPOHQWPWNS-

Nytt för dagen.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain