#0041: Biorama

BioRAMA 

i . PROGRAM.
Söndagen den. 12 Febr. kl."3.m, 4.10 e."m.

OBSJ Den billiga entr-éen (se nedan).
lag

måkkåqu! gnfreseanf!

Efefanfprocesszbn z" Bucknow.
gtäffig inåisä fåbffziafsfå?fnlhg. i

I Lucknow eller Lakhnau, numera huvudstad i en av käjsardömet Indiens provinser, fordom
i konungariket Audh, firas en större fest, vars förnämsta programnummer är en imponerande elefant-
procession. De briljanta bilderna tala för sig själva, vadan ett närmare ingående på den lika Vackra
som enastående processionen, vari ett hundratal rikt utstyrda, bärstolsbelastade elefanter deltaga,
torde vara onödigt.

X

Munkorgen. Komisk.

PIFFERARO.

Harpspelaren ochihans son.

En gripande skildring ur livet.

En gammal harpspelare och hans lille son anlända en dag under sin vandring till en sjökap-
tens bostad, där de, trots negerbetjäntens protester, fä spela för den sjuka dottern. Den lille musi-
kanten sköter sin fiol på. ett konstnärligt sätt. Som belöning för god musik, erhåller han ett äpple
av den sjuka flickan. Då han senare skall äta upp äpplet, råkar han stanna i närheten av en frukt-
mänglerska. Hon beskyller honom för att ha stulit äpplet ur hennes korg. och börjar prygla honom
därför. Den gamle harpspelaren försöker hjälpa sin son, men råkar därvid själv illa ut. Under det
tumult som uppstår, blir den lille så uppskrämd, att han rusar iväg till hamnen, där han gömmer
sig och sin fiol i en stor trälåda. En stund därefter bär-es lådan ombord å en ängar-e, som just är
färdig att gå till sjöss. Utkomna på havet upptäckes den lille fripassageraren av besättningen, som
genast gör anmälan till kaptenen. Denne igenkänner genast i gossen den lille fiolspelaren, och för
honom till sin sjuka dotter. De båda små bli snart föl-troliga vänner. Negerbetjänten är ursinnig,
då 1han ser sig berövad flickans ynnest. Han beslutar att hämnas. En dag överraskar han gossen
ochL då han ej tror sig observerad fattar han gossen och kastar honom i sjön. Hans företag obser-
veras dock i tid och den lille blir med knapp nöd räddad från vågorna. Negern gripes och blir
dömd till ett förfärligt prygelstraff. Genom de båda barnens ivriga och hjältemodiga förböner und-
gär han dock sitt hemska straff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SaFlelG-rl. Storslaget, - gripande drama.

Både far och son eftersträva att vinna samma bondedotters hand. Den förste är änkling och
redan tämligen till ären kommen. För att rödja ur vägen sin rival, sonen, vilken har mera utsikt
att bliva hörd, låter hanV honom taga plats i en långt avlägsen och högt upp i bergen förlagd mina.
Efter sonens avresa upprepar fadern sitt frieri och eftersom han är väl bemedlad, erhåller han ja-or-
det av flickans fader, trots hennesprotester och ålder-sskilnaden. I sin ångest underrättar hon sonen
vilken genast lämnar sin plats och skyndar till sin älskades skydd. Han inträffar just som vigseln
är bestämd. Det kommer till häftiga scener mellan fadern och sonen, under vars förlopp faderns
avlidna hustru visar sig, och .vilken bevekande uppmanar honom att icke vara i vägen för de ungas
lycka. Fadern. avstår ifrån sin rätt till förmån för sin son och faller i vanmakt överväldigad av sorg.

En resa i Indien genom Oasis till Zibaus.

En utomordentligt intressant färd.

1. Timgad, ruinerna. 2. Staden Biskra.  Hammam-moskéerna. l, Vattenfallen vid Hammam.
5. Staden Sidi Okba. 6. Kokosplantagerna. 7. Mozabite Fantasi.  Zibaus. "

Den levande glöugnen.

Skämtnummer.

M

i Försiklassig Musik.

Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre; för barn 10 öre.
Halmstad l9ll, P. Kuehlers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain