#0040: Biorama

" Illlllllll

"rm-t Köpmansgatan r-r-
[Hktiebulaget Svenska Eingrafteatern.) .
ialla hänseendqn bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningdr" av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. -
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM X
fr. osm. den 9 t. (i. rn. den 12 Febr.

P E n u s i  n i né u e R.
Där- den stora Amazonfloden singrar sig fram.

Rödskinnens tillvaro är blott en tidsfråga.. År från år minskas deras antal voch den dag 
icke avlägsen, då det om den röde mannen skall heta: "det var en gänga. Inom republiken Peru
finnas dels en del vilda indianer kvar. dels ett par fredliga. stammar, vilka bland annat sysselsätttas

"d k..ff wir--d . .. .
l V1 1 eb 0] en .Intressanta ocfi sallsynta bilder.

 

 

2.  åfer  avvenfyr. I lepsfappef säämfnzzmmer.

 

i Drama från det underjordiska London..1 [-9]

  3.lllilliotes tet.

Sherlock Holmes Sista bragd. - lg

 

 

   

1. Testamentet. I 20. Sherlock Holmes på sin vakt.

2. På dödsbädden. 2l. En lyckad list.

3. Testamentsstölden. 22. Oga mot öga. - i -

4. Bouppteck-ning. 23. Sherlock Holmes blir tvinga

5. Arvlös. I att lösgiva Morse och återläm-
6. Ett besök hos Sherlock Holmes. na testamentet.

7. Sherlock Holmes i arbete. 24. En humoristisk poliskonstapel.

8. Förbrytare-kungen. 25. I förbrytarnes källare.

9. Damen med masken. I 26. Sherlock Holmes blir lurad.

10. Förföljelsen. - 27. Den falska grevinnan.

ll. Sherlock Holmes upptäckt. 28. Falluckan. v

12. En strid på landsvägen. , I 29. Morse forråder sig.

13. Bortförd. 30. En misslyckad list.

14. I förbrytarnes våld. 1 i 31. Morseföres bakom ljuset.

15. Testamentet i Sherlock Holmes 32. Sherlock " Holmes överlistar
, besittning. . Morse.

16. Förbrytarekungens hotelse. 33. Den falske poliskonstapeln.

17. SherlockHolmes iX knipa. 34. Genomskådad.

18. En objuden gäst. 35. Sherlock Holmes sista bragd.

19. Bill meddelar att förbrytare-

    

kungen, DoktorMorse, Sher-
lock Holmes dödsfiende är i
verksamhet.

 

.4, e- FLo-RAS LUSTGÅRD. =e

Underbart vackra blomstergrupper i naturliga färger. ÖGUNFÄGNAD.
IMP. FILM.

5 f-Sommureol. ----

i Amerikanskt lustspel.

Skalkaktigtet, sprudlande levnadslust, ungdomlig lycka och glädje andas ur val-"e seen av den-
na .älskliga bild. Man formligeirfattar intresse och känner sig glad vid åseendet av e tre lyckliga
studenterna och deras älskliga kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på den överblivna kartan, vet".q
dock1 att hjälpa sig genom att själv köpa och sätta en gyllene ring på sitt. finger. Visserligen är
den falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt mot en äktafoch glad sållar hon sig
till de andra tre lyckliga paren. -

. ÅI-"örstklassig Musik. ,
De bästa biderna visas alltid å BIORAMA.

i i Halmstadfwll P. Kuchlers Aeeidcnstryekcii

 

IIVIP. FILM.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain