#0039: Biorama

lllltllll

Köpmansgatan

[nktiebulugzt Svenska Biografieatern.)
i alla hänseenden bästa och eleganiaste Biografteatcr.

Förevisningor ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvait program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 6 t. o. rn. den 8 Febr.

LES MarthUeS En typisk fransk fiskarestad.

Martiques är en liten stad i franska depart. Bouche-du-Rhöne, pä flera små, genom
broar förenade holmar i Etang de Berre. Staden har omkring 5,000 invånare och lever huvudsak-
ligast på fiske.

Fisket vid den franska kusten är av synnerligen stor betydelse, och fiskodlin i stor stil före-
kommer flerstädes. Som exempel på. vilka summor fisket i alla dess grenar tillför landet, kan näm-
nas, att fisket år 1900 hade ett sammanlagt värde av i det allra närmaste hundra millioner,

Det lilla samhälle, dit vår bild försätter oss, har som sagt sitt egentliga uppehälle på fiske.
Inevanarne leva lika mycket på havet som på land och utkämpa ofta hårda duster med väder och
vind. Vi se hamnen f lld av deras större och mindre fiskefartyg och presenteras för bl. a, en grupp
Martiquesungdom, barfotad och solbränd.

Till sist få. vi göra bekantskap med en rolig sport, som man pä lediga stunder roar sig med.
Det är ett slags tornerspel till sjöss man utför, och liksom forntidens riddare med lans sökte kasta
varandra från hästryggen, söka Martiques ungdom med samma vapen kasta varandra från rodbäten
i det våta elementet. Det är mycket vanligt att båda kämparne ramla i vattnet under äskådarnes
stol-mande jubel. Intressant.

Sportbild! Non plus ultra!
Världsmästaren Victorius

i sina storartade kraftprodnktioner.

Styrkan har ju i alla tider varit föremål för beundran, och det intresse som ännu ägnas
brottningar och andra kraftprestationer, visar att denna beundran alltjämt bibehåller sig. uDet star-
ka är det sköna värt", heter det, men skulle mr Victorius vara berättigad till det sköna i förhållande
till den styrka han här visar, så. torde han fä allt för stort överflöd på - skönheter. --- Prestatio-
nerna utföras lika elegant som säkert och komma otvivelaktigt att tilltala alla sportintresserade.

Winona i "Svarta Björnens" våld.

En djärv befrielse ur indianhänder.

Winona, en fager nybyggaredotter i vilda västern, har tillfångatagits av Sioxindianer och häl-
les fängslad i en Wigvvam under bevakning av en gammal indiankvinna. Stammens hövding, uSvar-
ta Björnenu, har fattat tycke för det vackra ublekansiktet" och beviljat henne en viss grad av frihet
i hopp om att vinna hennes gunst; några rymningstendenser har hon ej visat.

Så en dag, när Winona skall hämta vatten i en närbelägen bäck, möter hon sin förre älskare,
jägaren Jack Strong, och denne förmår henne att fly med honom. Jägaren tager flickan på sina
starka armar och vadar över floden samt försvinner i skogen på andra sidan. Det dröjer ej länge
innan indianerna upptäcka Winonas flykt, och stammens krigare ge sig under buller och guy ut
för att infånga henne.

Rödskinnen följa de flyendes spår och överraska dem, sovande i skogen.
man vänder åter till indianlägret.

Vägen är lång, och man rastar ute i vildmarken. Jack är säkert bunden, men Winona har
lyckats ställa sig så. hos "Svarta Björnen", att hon får vara fri. Då indianerna fallit i sömn, befriar
hon den älskade, hvarefter de ånyo fly, inom kort förföljda av rödskinnen, hvilka dock den ene efter
den andre få bita i gräset för jägarens och hans bruds säkra lod.

Sex månader senare äro Jack och Winona välbeställda ägare till ett blockhus i vildmarken.
"Svarta Björnenk gör nu ännu ett försök att komma den hatade rivalen till livs men detta resulte-
rar endast iv att Winona räddar den lömske hövdingen från en säker död.

Spännande, äventyrsrikt amerikanskt drama.

m
w..-

 

 

Jack fängslas och

Express i dag "från Paris. Senaste serie.

KINEMATOGRAF ISK VEGKOREVY

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt! --

Paris: Storartade löpningar. Jean Bouin från Marseille vinner Lemounierpriset. - Paris.I
En automobil råkar genom felmanöver- köra ned i Seine från Pont de Archeveohe. q Senaste Paris-
modet. - Nizza." Cheshire Cat vinner vandringspriset. -- Melilla (Marocko): Svår storm ihamnen.
Gigantiska vågor. - Reims: Weyman slår världsrekord genom att flyga från Bouy till Reims och
Iäter. - Le Bourget: Hirsomrapiden stöter samman med ett godståg. - Melilla: Alfonso XIII åser
marockanska kavalleriets rörelser i terrängen.

Herr Ledig vill gifta sig eller Ett omintetgj ort äktenskap.

Genomgående munter bild, visande hur en hushållerska lyckades zrädda) sin
herre från att kliva i brudstol. En genomgående munter bild.

Förstklassig Musik.
De bästa biderna visas alltid å BlORAMA.

m Halmstad 1911 Extrema-s Aeoidenstryckeri

 

 

w-w..

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain