#0037: Biorama

lilllllllll

Köpmansgatan
(nktieholaget Svenska Biografteatern.)
iP alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningor dv levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,l0, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser..

PROGRAM
fr. o. m. den 2 t. o. m. den 5 Febr.

En alligator-farm i Kalifornien.

Synnerligen intressanta bilder.

En av de märkligaste industrier är helt visst den i södra Kalifornien och spe-
ciellt i Los Angeles yrkesmässigt bedrivna uppfödningen av alligatorer. Bilden är så
illusorisk, att en lätt rysning går genom oss vid åseendet av hur man handskas med
djuren.

-.-....--.-

 

l falskmyntarnes värkstad.

Lilly som detektiv.

Lilly och hennes bror Axel, resp. åtta och sex år gamla, lämna asylen för att sälja tidningar
och kram. De komma in på. en restaurant där en herre och en dam just förgäves sökt betala med
en falsk 20-krona. Det värda paret skänker nu Axel det falska myntet. Glädjesträlande skynda
småttingarna till ett konditor-i, där de inmnndi a försvar-liga kvantiteter gotter -- men så. upptäcker
man att 20-kronan är falsk. Polis tillkallas, oc Axel tages med till vaktkontoret.

Lilly blir utom sig och beslutar att avslöja-paret som bragt Axel i olycka samt skyndar äter
till restauranten. Falskmyntareparet har just lämnat lokalen; Lilly följer efter dem, och så bär det.
i Väg till en ruskig föl-stad, där paret beger sig in iett gammalt förfallet hus. Sedan Lilly genom
nyckelhålet sett de båda arbeta med framställning av gnldmynt, ilar hon till polisstationen, omta-
lar vad hon sett och ledsagar polisen till falskmyntareverkstaden, där förbrytareparet gripes på har
gärning. -- Snart är Axel fri, och till sist se vi de båda präktiga småttingarna - på, middag hos
poliskommissarien. Ypperligt spel av de små artisterna. Spännande episod ur storstadslivet.

lndiskans tacksamhet.

Skildringar ur

Upproret i Indien.

Inspelat av Vitagraf of Amerika.

Grubblande sitter mannen i sin liydda. Det engelska oket trycker honom. Hans
tankar och hela strävan går ut på att utfundera en plan som för all framtid skall
jaga engelsmännen ur Indien. Förgäves beder och tigger hans hustru honom att se
och offra en tanke på deras gemensamma sjuka barn. Hon vet att endast en kan
hjälpa hennes sjuka barn, det är den engelske läkaren. Hon skyndar till honom och
tack vare hans älskvärda frus uppfordran, går han till det sjuka barnet och frälser
det undan döden. Denna goda gärning kan den indiska kvinnan ej glömma, och då
upproret bryter ut är hon den första att varna den engelska familjen därför. Då fa-
ran är som störst räddar hon genom sitt hjältemod icke allenast den engelske läka-
rens familj utan hela den engelska garnisonen.

Överdådigt spel. Gripande handling. Vitagraf of Amerika.

-  Italiens forna huvudstad.

"La bella Firenze" (vackra Florens) kalla italienarne denna. stad. Filmen visar att staden gör
skäl för benämningen. Ty vackrare stadspanorama än det, som här upprullas, torde man få leta efter.

Florens är rikt på konstverk såväl på arkitekturens som bildhuggeriets och andra områden.
Vid Piazza Signoria, medelpunkten för Florens liv, ligger Palazzo Vecchio (gamla stadshuset, filmens i
Palais vienx). Palazzo degli Uffizi (den florentinska konstens stolta hem), Loggia dei Lanzi rn. fl.
byg nadskonstens mästerverk. Vidare se vi Ponte Vecchio (gamla bron) över Arno, med sina be-
römda O-uldsmedsbodar och sin täckta gäng, kyrkan Sante Croce (det heliga korsets kyrka), Kate-
dralen. zläantes monument (Dante var född i Florens), Palazzo Bargello, kyrkan Maria Novella, pro-
menaden Le cassine i nordost längs Arno etc.

Vi kunna ej närmare beskriva de olika hänförando scenerierna - de måste ses.

Bilder från en av världens vackraste städer.

Petter som vattenpump.

Genomgående munter-t

Förstklassig Musik.
De bästa biderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P. Ruehlers Aooidensiyckcri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain