#0036: Biorama

Köpmansgatan m

[matiebulaget Svenska Biografieatern.)
i alla hänseendqn bästa och elegantaste Biografteater.

FÖrevisningor av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P R 0 G RA llll
fr. o. m. den 26 t. o. rn. den 29 Jan.

Nyhet för dagen.

BADLIV l STOCKHOLM.

Egen fotografering.

En serie utomordentligt lyckade och intressanta bilder från Stockholms badliv.
"damernas uppvisning" effektfull.

l  ET. Gammal konstfilm.

Gripande handling. Praktfulla naturf och jaktscener.

Den unge mycket anlitade läkaren har gift sig med en förtjusande vacker flicka, som häller
mycket av sin man, men ännu icke funnit sig till rätta i familjelivets lugn. När därför den unge,
ståtlige greven vid det närliggande godset kommer på. besök och inbjuder det gifta paret till en
stor jakttillställning ett par dagar senare, blir den unga fruns glädje stor, men dämpas genom man-
nens förklaring, att de icke komma att deltaga.

Dagen för jakten "ar inne. Läkaren har måst resa bort på ett längre sjukbesök. Den unga
frun är ensam hemma och faller för frestelsen. då. greven plötsligt uppenbar-ar sig och ber henne
följa med pä- jakten, under förklaring, att hennes man aldrig skall få. veta något därom. Snart är
den vilda jakten i full gäng.

Sjukbudet visar sig ej tarva någon längre tid, och snart är läkaren äter hemma, där han mö-
tes av underrättelsen om sin frus utflykt. I vagn följer han jaktsällskapet i spåren och upphinner
det utanför jakthyddan, dit damerna redan dragit sig tillbaka. På. sin fråga efter hustrun får han
det svar, att hon icke är med, och i vredesmod slår han greven i ansiktet.

Duell är oundviklig, men på vägen till duellplatsen faller greven av hästen och skadar sig
svårt. En av grevens tjänare finner honom pä vägen och skyndar att blåsa nödsignaler, vilka till
slut höres av doktorn och hans sekundanter, som redan länge väntat på. motståndaren. I hast begi-
va de sig ät det häll, varifrån signalerna ljuda och finna till sist den skadade. Vid äsynen vem
denne är, utkämpar läkaren en svär kamp med sig själv, men plikten segrar över vreden och han
skyndar att bringa den nödställde hjälp.

Man och hustru sammanträffa senare. Det kommer till förklaring, som slutar med att hustrun
ber sin man om förlåtelse och lovar bättring för framtiden.

Fängslande, omväxlande.

 

-..-
..-

 

Särskilt är

Gammal konstiilm.

Storslagna jaktbilder.

  Hänförande partier från Liquriens kust.

Liqurien, i forntiden det av det krigiska Liqurerna bebodda området vid Medelhavskusten
är nu ett det minsta av Italiens landskap - men sannoligt det vackraste. Om man reser å, den
berömda vägen Routhe de la Corniche, utvecklar sig för ögat den mäst storslagna natur. Lodräta
klippor, vilkas fot piskas av den skummande bränningen och vilkas topp krönes av något gammalt
halvförfallet torn, anlagt till skydd mot sjörövare, grönskande oliv- och piniedungar samt en yppig
sydländsk växtvärld, städer, villor, borgruiner och slott, kyrkor och kapell samt framför allt havet
i de härligaste färgskiftningar.

Rivierans vinterklimat prisas som synnerli en angenämt, och de olika orterna längs kusten.
-- Cannes, Nizza, Mentone, Szt Remo, Camogli, ervi Portofino m. fl. w- besökas årligen av tusen-
tals gäster frän hela den civilicerade världen.

Sevärdhet av första rang.

Amerikanskt glansnummer.

Vägen till Richmond.

En roman ur kriget mellan Nord- och Sydstaterna. Säsongens mäst
spännande krigsbild.

1. Kamrater. 2. Brev: Det är min födelsedag; tag din. kamrat med som frälste ditt liv och
kom hem. ELISE CARROL. S. Familjen Oarrol. "

1. En månad senare. 2. Då. kärleken vaknar. 8. Krigstrumpeten ljuder.
och plikt.

1. Kamraterna skiljas.
dag. Avskedet.

1. Fyra år senare. 2. I Wirginia. 3. Order: Då armén har gått över bron, så sätt hronilågor.
4. Kamraterna träffas som fiender. 5. Fången. G. Flykten. 7. Frihet. S. General Grant befaller
Moore att besätta bron. 9. Carrol sårad och urstånd att utföra general Lees befallning." 10. En sö-
derns hjältinna. 11. Bakhället. 12. Ethel, söderns hjältinna. sätter bron i brand. 13. Övergången.
14. Branden. 15. Ett modigt språng. 16. En simmarbragd. 17. I general Lees huvudkvarter. 18.
En välförtjänt belöning.

1. Efter kriget. 2. Vägen till Richmond.

4.. Mellan kärlek

Den ene gär till nordstaterna, den andre till sydstaterna. 2. Nästa

 

---- Två rasande åoxare.

gåkäefes amerziéansäf stycke.

framställande två. gentlemen, som ideligen beboxa varann på gator och restauranter, på. broar och
-- tvättflottar, till lands och vatten, till ohäjdad glädje hos åskådarne.

fo åråpåyf siämfsfycäe.

Förstklassig Musik.
De bästa biderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P. Kuehlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain