#0034: Biorama

X4.

5.

.Full av längtan skyndar han till slottet och

I vem som sjunger.x

 

HORAMA

i  PROGRAM. I
Söndagen den. 29 Jan. kl. 3.m, 4.", e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).
M

En resa I Schweiz.
Med elektriska järnvägen från Chamonix till Valercine.

De mest hänförande naturscenerier upprullas här för åskådaren.

De schweiziska bergingenjörerna draga sig aldrig tillbaka då det gäller att skapa ett nytt
rnästervärk.V Den som sett SchweizY bergbanor vindla sig uppför bergen skall vidkännas de hinder
som de djerva männen hava att .överskrida för att göra den besvärliga vägen upp i bergen lättare.
Järnvägen går längs med en bäck allt högre upp bland bergen; vi se Argentieres-bergen med sina
jöklar. Landskapet blir alltmer romantiskt till slutligen Åbanan slutar vid den fransk-schweiziska
järnvägsstationen Valercine. i

PYGMALloN.

Mytologisk konstfilm i färger.

Pygmalion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern, har avsvurit sig 1alla livets fröjder, för
att helt ägna sig åt sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter honom då förälska sig i en av ho-
nom skapad härlig staty, Galathea. Bevekt av hans sorg skänker gudinnan dock till slut statyn
livets opnista och återger därmed Pygmalion åt hans konst. - I

. I för-gården till Venustemplet. 2. EI Pygmalions ateljer. 3.1)ygmalion avvisar Antheas
kärlek. 4. Venus straffar. 5. I kärlek till Galathea. 6. Offret till Venus. 7. Gudinnans uppenba-
relse. 8. Livets gnista. I

gl

Endast en dröm. särdeles fina bilder.

v En gammal färjkarl och hans vackra dotter sköta 1överfarten med färjan i närheten av ett
gammalt slott. Soldaterna roa sig på marknadsplatsen med tärningspel, sjunga och spela. Endast
en av dem sitter avsides och ser (li-ömmande i fjärran. Plötsligt ljusnar det i hans ansikte, då han
ser färjkarlens dotter-komma. Hon hälsar på. honom och skämtande och skrattande gå de till hen- k
nes gamle fader, vilken sitter nere vid stranden. Soldaten tillstår för fadern sin kärlek till dottern
och den gamle mannen gläder sig över att få svärson. Emellertid har den unge slottsherrn redan

länge beundrat den unga flickan och en dag när han promenerar i trädgården kommer hon och går
därigenom, .Han går bort tilly henne och

då. han tillstår för henne sin kärlek, förklarar hon .för ho- "
nom att hennes hjärta redan tillhörde en annan. Ledsen går den unge adelsmannen därifrån och
kan icke glömma henne, han grämmer sig så att det faller hans mor i ögonen, men då hon frågar,
vad som fattas honom, tiger han endast. I

Krig  förklarat och de unga soldaterna måste draga ut i fält. Efter någon tid-återvända
krigarne och kamraterna meddela färjkarlen att hans svärson fallit i kriget. Han över-bringar den
ledsamma underrättelsen till sin olyckliga dotter. Den även från kriget återvändande adelsmannen
hör talas om kvinnans olycka. Han låter en tid förlida men anförtror sig sedan för sin moder, vil-
ken går4 till färjkarlen och inbjuder honom och hans dotter till slottet. 1Modern giver sitt samtycke
till deras giftermål och snart se vi flickan som ung slottsfru och färjkarlen som borg-fogde. En dag
kommer soldaten, som man trodde vara död tillbaka, och ser till sin förvåning att en annan färjkarl
sätter honom över. Han frågar denne hur det förhåller sig och får då veta vad som tilldragit sig.
sjunger en visa från förgångna tider. Den unga slotte-
frun sitter under tiden i sitt rum och ser över de vida falten och får då plötsligt höra den återkom-
nes sång. Hennes hjärta hotar att sprängas sönder och sakta närmar hon sig fönstret för att se
Men hennes gemål som kommit in i rummet ser hur den unga frun kastar en
slängkyss till sångaren. Svartsjuk störtar han fram till henne och frågar vad det betyder. .Det kom-
mer till duell, vilken emellertid blir avbruten av slottsfrun. Slottsherrn ser att4 hon ändå älskar ho-
nom fastän hon står mitt emot sin förste brudgum, och de båda kämpande männen "skiljas åt förso-
nade. Men i soldatens bröst råder en tomhet, hans levnadslycka Yär förbi och han söker i stridsvimlet
vinna glömska av sin sorg. l I I

i l GWaIiOF, stad i EngeIska Indien.-

Kinematogmfi i färger av Pathé Fleres.

Det är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska scener.

En hårig historia. Genome.
förstklassig Musik.
BiljettprlsernziI till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
Vi Halmstad l9ll, P. Kuchlers Accidenstr, N

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain