#0027: Paris-Biograf-Teatern

PARIS-

Biograf-Teatern

gifver

mfl! fämlllllllllgllf
ut LEFWUIDE BILDER

 

 

PROGRAM: .

I. Den stora nationella kapplöpnlngen 1 London
den 30 Mars [906.

2. NÖD. Oripande scen urlifvet.

I. Hemmet. 7. Frestelsen.
2. Far och dotter gir till sitt arbete. 8. Bättre nöd än skam.
J. olyckshändelsen. 9. Dottern ligga-nn.
4. Dottern i ett ärende i staden 10. Åter frestad.

får se sin fader bäras hem. ll. Hämrlen lyckas.
s. sofgcn i hemmet. 12. Donefn .mmm-1.
6. Dottern pa symnuen. 13. Fönvinnn.

3. En Vadhällare. jag slår vad om 100 kronor, att jag
skall sitta stilla en timme utan att tala och härma vägg-
urets pendyl. (Ytterst roande).

4. HJÄRTATS sEGER.

I.  bref. 4. Enleveringcn.
2. Äktenskapskontrnktzt under- 5. 4 år senare.
mines. 6. Försoning.

3. Till klostret.
5. Skolkande lärjungar. (Mycket roande,

 

6. Partiridt öfver skog och mark.

7. Den ondsinte badbesökaren.

8. En hafsbild från Marstrand.

9. Historien om ett par byxor. (Spännande, intressant).

lo. FRÅN KRIGET 1 ösTERGÖTLAND.

Izsta serien: 2:dra serien:
I. Flltbngerl. 5. Göta artilleriregementen gör
2. Filtsllkteri. llppbrolt.
3. Billka vid Viby kyrka. 6. Retrått.
4. Truppen-n bespisns. 7. Lifgnniezs stab.

Hviln under marschen och sig-

s.
 nnl ml uppbmn.
Il. Matbordet.
I Paus I
12. Kärleksbref.
13. ORGINALBILDER.
Den stora Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den

30 Jun. 1906.
Nationaldans å Norrköpingsutställningen4

14. Amor bakom kulisserna. (Vackert kolorerad).

 

dream was. Junnnm .l mm rr.

Information

Title:
Paris-Biograf-Teatern
Printed year:
1906
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain