#0025: Biograf Olympia

S

 

2.--1
g...-

79.

Heroisk komedi f 19 akter. Bearbetning efler exDiiska hiällesagnr.

Biograf Olympia

 

Program

 

 

 

I. En resa kring jorden.
En lång intressant bildserie i flera afdelningar, hvaribland
man får göra bekantskap med flera af jordens sällsyn-
taste lolkstammar.
2. Panorama öfver Barcelona. (Orginalbild).
3. Skidtäfling i Slottsskogen. Dzo
4. Franska flottan på stridsöfningar i Engelska ka-
nalen. (Orginalbild).
5. Brottningskamp mellan Hjalmar Lundin och john
Berg.
6. Fransk rekrytexercis. (Komiskt).
7. Skärmytsling mellan japaner och ryssar.
8. Uurfäktning i Madrid. (Fint kolorerad).
9. En lifligf bröllop. I
10A järnvägsresa i Italien. (Orginalbild).
II. Ett ginungagap. (Komiskt).
12. Har-jakt i skärgården. (Orginalbild från Göteborgs
skärgård).
13. Arabisk kappridt.
14. När olyckan är framme. (Kemiskt).
15. Trolleri och förvandlingsscener.
16. Tysk flottrevy. (Orginalbild).
I7. Lilleputt hos fotografen. (Kemiskt),
18. De lustige clovnerna. D;o

Prins Dsjalma.

konslnärllgf larglagdr.

Prolog; En hjälte. 10. En färd i nattenÅ V Den

1. Den store härskarens offi- eldsprutande draken.

.della mottagnmgr I I 11. Trollknutarna börja lösas.
2" Liliägliamrader med gmg- 12. I naturens vildhet.
3, Det dyrbara juvdskrinet, 134 Nedstigandet till Linderjor7
4. Stämplingar mot ägande- de"-

rättcn. 14. Den eviga tystnadens rike.
5, Ett mystiskt dåd. 15. Svärdets makt.
6. Oskyldig. 16. Det återeröfrade juvelskri-
7. Den allsmäktiga värjan. net.
8. En skymningsstund å pa- l7. Den gyllene sagogrottanÅ

latsets terass. 18. Ouldets immaterialisering.
9. Skrinets bortröfvande. 19. Återinträde i verkligheten.
20. Lefve friheten. Eller historien om en vild kamp om

äganderätten. (Brilliant humor),

M

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

örebro 1906. Julmar- 4 Hill; rr4

-.S

2

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1906
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain