#0024: Biograf-Teatern Skandia

Bingral-Tealein Skandia.
Augustenburg.
Förevisningar af laivande Bilder.

Lördagen :II-n 28, Sönqume den Wi. illrlmlnyf"
den 30 och Illisllayen dm .fl Juli.
Alla (lagarm- två för -isning-:nz
a kl. 8, den andra! kl. 9.10 1-4 m.

 

 

 

P R 0 G R A M:
1- San Franciskos förstöring.

Bildt-1- tngnn på platsen :mn-delbart (-ltol- olyckan.

 

 

  

l. Ruim-rna :lf Kinks-staden

2. Rninm-nn nf tilll-gm ltmnen. Knlifornin-tvntvrn
null Altnnhlntl kw gnall.

3. Panorama öfwr hnqt-t mul mngifningfm

 

   

-L Rninw- oftvr Ä . teatern orll i-zullmsvt.
 Explmlvl-zulc mmm-hållare vid U. llint,Expul-imn

 

fwh Spl-m-hols lit

  

    

ti. Fogvllnlrsp ktiv fl n Kn - 4Iknllcmill Y "maile
7. Pamir: in i 1- lll-n ryktln Bal-lm -mstt-n.
N. Palm .lina öfver Nol; Hill m-ll Il-ninN-l l :ll millimlii-

S

ret-nns [mlÅ

. Paulin-:una i -r ruiner :lf lltl rikt-s v

lt). J:mm-:una iifvm- Vnn Y HNitin] m-ll . .t Igmltim-
kollt-git-t.

2- Den nyfikna Hushållerskan.

Kulnisk.

i Sturmens och Blixtens alter, eller
hvad ett nvädei kan åstadkumma.

En gammal histn
Skalmlv. trots :illa "vi
En p-:lktfulL långl-

 

  

 

  

lg-tl hill] Int-(l "min-ln :I illusimwr-

i. Rajahns Juvelskrin.

 

 
  
 
     
   
 
     

Konstnärliga fär :u liig
1 .Vu him-11.1.1111; M.
i m-h vn min mm
h- im.. vi. in

"ling-nr, lullm llll för hand.

m ...m kan. tim-.Å im "mun lim-Li nr
n .1) nn- iim .tf-m i, -ni -
u-Unkm-i inn

f inn-mm", än
hmm-v .li-l

  
 
 

   

    
 

 

.kyli.i..um
i.. .in iU-m

 

lim-mmm min". .in
mil-m- upp

hmm- iinjinm m-n .um
hmmm. .mm nu (m www-4 min-i.

spamm mmm

  

m m

:mm-4".

    

om mi .-
vm- mi mn .nu :mine .ieim- nan-im m :n am" [mm- m-i. amy-
kun min nu.. .unmi nn inn-1.1.4.. fynda mm".

 Är detta min hatt.
Såilwlolcis rolig.

I" Pianomusik. du

llvurje vecka nya bilder.
Biljvttpriscr: lm plnts 50 mv. 2:a 35 Fil-(1. 3:0 25 fil-v.
Bin-n resp. 35, 25 och lå fn".

 

Rätt till ändring af programmen förbehålles.

 

wammk c. o. Mmm: 4. cm.

Information

Title:
Biograf-Teatern Skandia
Printed year:
1906
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain