#0008: Bröderna Goes biografuppvisningar

Pris  öre.

 

DROGRHM N30 2

- TILL -

BBÖDERNÅ GOOES BIOGRÅFUPPVISNINGAR.

Första utdelningen.
Musik.

Humoristiska Bilder.

i l Denna utdelning är ny vid hvarje
M föreställning med anledning af att
nyheter dagligen anlända ifrån vår Biograf-

fabrik i Stockholm samt våra förevisnings-
lokaler Bostock och Daris-Biograi-Teatern i
Stockholm,
Hndra utdelningen.
Musik.
Kungl. fyrverkeri i London. Enastående ef-
fekifullt.

Ur operan Faust. Stort utomordentligt fantastiskt
skådespel i 16 tablåer. Efter Fausts fördömelse
af Berlioz. Scener, mekanik och dekorationer
at G. Méliés.

Bikupan.

Tredje afdclningen.
Musik.
Great Steeple Chase. f Sensationellt frdn LonV
dons Zoologiska trädgård.

Hamburgs Zoologiska garten. f Vilda djur
i fångenskap:

 

Arhelaruio Elcfau ter.

Jätwadinr. oirraier

sininndnr. Bninrr.

Knnnrirr. mig.

olika ring rf apor. Krnnhjorarr.

Tigrrr men .rann nngnr. nian-nr.

Lrnanrjairnnr. unnar (en Eigrr.

rrnjarnnr. nrnnnror nbinrnrr .nal ann nngnr.

Nmnarning, Hudnära
Brdrnrir Eirfrnrrr.

Lejon nen lejnninnr.

m"fo :13411210

Anna. snurra-Prag tr. mot.

 

Fjärde utdelningen.
Musik,

Slottet ur Tusen och En Natt.

Styckets hufvudplan.

Prins Sonrire, som icke har någon förmögenhet,
älskar prinsessan Indigo, en Rad-ialla dotter, och år äfven
älskad nf henne tillbaka. Han friar till henne, men får
afalag, då lina redan är bortlnfvnd till en rik oekrare vid
namn snkarani, rnnr är mycket girig.

Prinsen är förtviliad, men får hjälp af trollkarlen
Khalafar, som har medlidande med prinsens olycka och
snm liir honom känna många magiska makter. Hundra-
gerntför attleta reda på en stor skatt, hvilken han efter
talrika farnr eröfrar.

Prinsen återvänder till Radjahn, som. då han far
hörn att prinsen är ännu rikare än den gamle ockraren.
tager tillbaka sitt ord och ger sin dotter till den man
hon älskar.

Tablåernas innehåll.
Anaienr har knriinirnn.
:Joina snnrire frn-r nn prinsessan indian,

n , . .
Trollkarlen Klislnfnr och den forlrolladc varjnn.
rrrnnri, nnoria-prsarrnns rerrrnnni, i-rrrnirrnn.
underver .
irrngrr lindrar mildare.
nia aningen
helige nnoenr atninrinr.
bin rivargenn gnnrlni.
remeprrirwr nrir arn nntrnnnrin .ung-.nr rniwnev
mande skngen.
nxräde i den underbara gmtran. Guider-i fri.
irosngnndet i irrinnngrrman4
Kristnllgmtnm.
Elnrna graier, skatten: vnirrnrr,
Irrblnrseu.
spokenn. Anriarnar danr.
lie underbara gmnrmra.
Den miiikvirirdiga (lrnkon och pirddnrim4
Sientidjnren.
De mnkn lulusbladcu.
ne nnrier rrn-rn gnrnnnnrnn.
snrirgnrnnnrn nr om,
unirnrrnpletv
Slottet Tusen och Fin Natt.
Gnldets få och den förtrollnde kixtim.
Skattens eriilrande.
san denlering ai" air-rimma.
Merknnrrtrn till Rarijnnna Inn-nte orii prinrens giftermål.

 

   

 

 

 

Femte utdelningen.
Musik.
En besvärli automobilfärd från Paris till
Monte arlo.
De små landstrykarna.
Slatmarsch.

prograråiet föremålen

Information

Title:
Bröderna Goes biografuppvisningar
Printed year:
1905
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain