#0005: Stora biografen

Hvad hela världen skraiiar år!

hILA..PIII.EMTE

i STOHAi-BIOGHAFEN

a s[iodiampiariolralon i Piioa

Fredagen den 7 samt Lördagen den 8 Dec.
kl. 8,15 e. m.

Ai det stora och intressanta programmet iramhalles:

Skomakare Udigts

storbragder i Köpenick.

 

 

 

  
   

 

"rr-ina, gryr.. kam".

r r-n m-i. mamma. .ir-maa",
url-rom." i inr-im..

Iiiin hur BULL en lcrlkuii
om row-n om.

mmm, imn- rmmr-nmns,

 

im" rio-nr
wii rmn- gror-Hainan.

  
 
   
 
 

 

is bin- rim nu.
och ull ureh lii

 
 

iii-n gods ar. ,
m-p min mia-m

:rum rimmr di

 
 

. rr-n- kom" i

r. Kapten Voigt uibyter habit. 7. Fru Borgmästarinnan.

8, Stadskassdrskontoret: Kassan iages ibe-

I Volgts kontraorder. Ising efter att kassören rörklarats häktad.
9. Till Berlin.

2Å Pairuiierna från kejserliga gardety
3
44 Rådhuset" 10. i Berlin: Bedrägeriet upptäckas4
5
6

s Rådhuset besättes och vakter utsättas. 11I Den lyckliggJ-orda skomakaren, - Kama.
. Borgmästaren förklaras häktady nen lämnar rådhuset
O O O

Il 0 V ll 0
Latt fanget - latt ganget.
Fantastisk bildserie i é afdelningaroch12 scener.
Zionstnärligt färglagd..
O O O

DRAMA PA HAFVET.

Färg-lagd. 2 afdelningax. :LtlI s:
if- r "-

 
 
 
 

   

Hm aweinznge". Annan.
Viri hmmm.

  

im in-nnmml- W

Pierots underbara. resa..

ésoenerier.
O O O

2,000 m. ofvan jordens yta.

5 atdelnirigar.
O O O

Blommor-nas Drottning.

Färgla,go..
O O O

Ett jaktäfventyr.

Färglagd.. 3 afdeltninC-arzm I

 

AW Q i- o

APÄN AUGUSTI.

Apan med män-rnlslwlörståmirltY Stockholmspuhlikens Succas. Darwins ieiande länk.

 

Ai den komiska aideimngen må nämnas:
Scan från aiuikbagiiri i dhicago. l spdksloitei.
Det underbara harhaisamet Komikar Draneni
och dess vårkan. I n
När inn o.irunskulle mediågei. Riss 0011 Jilllail 1 FBSSallSkail-
liiiira rang. Hvad iarbror drömde.
Emma Säsongen "då "år-Q., Mäki-aren 50 dm, Bar-n Waiiien.

Ob I Den ärade publiken göres uppmärksam på att jag anskaffat I
S.. :sim-a- apparater och mbilder sedan mitt föregående besök S..

Rögakidmgsiukii

 i  Qari quxxisi.

Information

Title:
Stora biografen
Printed year:
1906
Place:
Piteå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain